Меню

Главная категория

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 227 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

{ Із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ 
        
№ 20 від 18.01.2012 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2011 р. № 227

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

{ У тексті Порядку  слова “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” в усіх відмінках замінено словом “Мінсоцполітики” згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

{ Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 20 від 18.01.2012 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 20 від 18.01.2012 }

Одержувачами бюджетних коштів, передбачених для оплати послуг з охорони території та об'єктів державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі - дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія") підрозділами МВС, є дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія".

3. Бюджетні кошти з метою забезпечення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, спрямовуються на:

організацію оздоровлення і відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі - діти пільгових категорій), шляхом придбання путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія";

оплату послуг з охорони території та об'єктів дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" підрозділами МВС.

4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, визначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснює Мінсоцполітики з урахуванням вартості путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", які придбаваються за рахунок бюджетних коштів, визначеної виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

Вартість одного ліжко-дня путівки для дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"затверджується Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

5. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Дитина забезпечується путівкою до зазначених дитячих центрів за рахунок бюджетних коштів один раз на рік за умови, що така путівка не надавалася їй у тому самому році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата путівок здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням положень бюджетного законодавства.

{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012}

Остаточна оплата вартості придбаних путівок здійснюється Мінсоцполітики на підставі актів приймання-передачі наданих послуг після надходження коштів на її реєстраційний рахунок, відкритий у Державній казначейській службі.

{ Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

8. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел за визначеною Мінсоцполітики квотою.

Категорії дітей, яким путівки надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, визначаються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

9. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

{ Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

Мінсоцполітики передає путівки Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного значення пропорційно співвідношенню чисельності в них дітей шкільного віку до загальної чисельності таких дітей в Автономній Республіці Крим, відповідній області, мм. Києві та Севастополі з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

{ Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012}

10. Сума, яка сплачується батьками (особами, які їх замінюють), вноситься до початку оздоровчої зміни в касу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань сім'ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які перераховують зазначені кошти протягом п'яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державної казначейської служби для подальшого здійснення нею розрахунків з дитячими центрами "Артек" і "Молода гвардія" відповідно до пункту 6 цього Порядку.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012 }

11. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни Мінсоцполітики інформацію про використання путівок за встановленою цим Міністерством формою.

{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 20 від 18.01.2012 }

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2011 р. № 227

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. № 71 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 11, ст. 316).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 735 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1869).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 180 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 629).

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді

 

ПОСТАНОВА 
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.849)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2014 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання збірника матеріалів за результатами цих парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Голова Верховної Ради України

В.РИБАК

м. Київ 
5 листопада 2013 року 
№ 678-VII


СХВАЛЕНО 
Постановою Верховної Ради України 
від 5 листопада 2013 року 
№ 678-VII

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді

Учасники парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, що відбулися 3 квітня 2013 року, відзначають, що реалізація права дитини на оздоровлення та відпочинок є одним з вагомих напрямів забезпечення всебічного розвитку дитини, її соціального захисту.

Щороку в Україні відповідно до вимог Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, профспілкові, громадські організації вживають заходів щодо забезпечення проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

Протягом оздоровчого сезону 2012 року в Україні функціонували 17973 дитячі заклади, з них - 784 заклади оздоровлення, 17189 закладів відпочинку, відновлено функціонування 11 дитячих закладів оздоровлення. Ведеться Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, вживаються заходи щодо запобігання ліквідації, перепрофілювання та використання таких закладів не за призначенням.

Здійснюється відповідне фінансування оздоровчої кампанії. У 2012 році на забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення дітей центральними органами виконавчої влади за рахунок Державного бюджету України виділялися кошти для організації оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" та на забезпечення їх санаторно-курортного лікування.

Загалом на забезпечення оздоровчої кампанії 2012 року використано близько 1,8 млрд гривень з місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, оздоровлено та організовано відпочинок більш як 2,8 мільйона дітей, що становить 68,9 відсотка загальної кількості дітей шкільного віку в Україні.

Разом з тим за останні п’ять років в Україні зріс на 15 відсотків рівень захворюваності дітей шкільного віку. Зважаючи на це, надзвичайно гостро постає питання відновлення та зміцнення здоров’я дітей, що потребує застосування комплексного підходу, спрямованого на вдосконалення системи організації оздоровлення, відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

Існує негативна динаміка щодо зменшення кількості стаціонарних дитячих оздоровчих закладів і неналежного їх використання. Так, якщо у 2010 році, за даними місцевих органів виконавчої влади, діяло 815 таких закладів, у 2011 році - 788, то у 2012 році - 784 стаціонарні дитячі оздоровчі заклади. Всупереч вимогам законодавства є випадки їх перепрофілювання, що створює передумови для відчуження майнових комплексів дитячих оздоровчих закладів з вилученням земель, на яких вони розташовані.

Стан матеріально-технічної бази дитячих оздоровчих закладів у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, що призводить до припинення їх експлуатації.

Практично не здійснюється будівництво нових і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють. Не в повному обсязі виконується доручення Президента України від 22 липня 2010 року № 1-1/1585 щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, щодо створення в усіх обласних центрах цілорічних оздоровчих закладів за прикладом "Смарагдового містечка" (Донецька область).

Існуючі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку потребують модернізації, поліпшення матеріально-технічної бази, удосконалення змісту і структури освітньо-виховної роботи з урахуванням сучасних вимог.

Відсутні механізми державної підтримки та економічного стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків і зборів. Не оформлюються належним чином правовстановлюючі документи на земельні ділянки. Ці фактори, у свою чергу, зумовлюють високу вартість путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, яка в деяких регіонах в декілька разів перевищує середньостатистичну вартість по Україні.

Підвищення рівня оздоровлення та відпочинку дітей в Україні досягається насамперед через розширення відпочинкових послуг у таборах з денним перебуванням, що не відповідає завданню забезпечення саме оздоровлення дітей.

Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань рекомендують:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у сфері вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин щодо оздоровлення та відпочинку дітей і молоді:

розробити та затвердити державну цільову соціальну програму оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 2017 року, передбачивши фінансування в повному обсязі заходів, передбачених програмою, передусім спрямованих на розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі на створення чотирьох цілорічних дитячих центрів у Автономній Республіці Крим, Львівській, Миколаївській та Харківській областях;

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо врегулювання питань самостійного перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей віком від 6 до 18 років та створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей з особливими потребами;

про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо включення до переліку, визначеного частиною третьою статті 2 зазначеного Закону, послуг оздоровлення та відпочинку у державних підприємствах "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український дитячий центр "Молода гвардія";

про внесення змін до Податкового кодексу України:

щодо звільнення замовників будівництва (реконструкції) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку від сплати податку на землю на відповідні земельні ділянки на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку від сплати податку на прибуток протягом перших п’яти років після введення в експлуатацію;

про звільнення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх форм власності від сплати податку на землю;

про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", яким передбачити збільшення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2501450 "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і УДЦ "Молода гвардія" на 32783,3 млн гривень та збільшення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2501200 "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на оздоровлення та відпочинок постраждалих дітей;

внести зміни до відповідних нормативно-правових актів щодо:

диференціації норм харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до віку дітей, їх фізіологічних потреб, стану здоров’я і типу закладів;

сплати дитячими закладами оздоровлення та відпочинку комунальних послуг за тарифами для пільгових категорій населення;

впорядкування діяльності наметових таборів;

визначення ефективного механізму проїзду дітей до закладів оздоровлення та відпочинку за умови введення іменних квитків;

2) забезпечити:

оновлення матеріально-технічної бази, зокрема медичного обладнання, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі санаторного типу;

розроблення рекомендованих рецептур страв для харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з урахуванням норм харчування дітей у зазначених закладах відповідно до віку дітей, їх фізіологічних потреб, стану здоров’я і типу закладів;

3) доручити Міністерству фінансів України забезпечити своєчасне фінансування бюджетних програм, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що стосуються літнього оздоровлення та відпочинку дітей, та використання розпорядниками в повному обсязі коштів, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей;

4) доручити Міністерству соціальної політики України:

забезпечити координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей;

продовжити роботу з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити подальше ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити проведення спільно із зацікавленими органами виконавчої влади всеукраїнських семінарів і нарад для організаторів оздоровлення та відпочинку дітей;

вжити заходів щодо підвищення ефективності оздоровлення дітей-інвалідів;

розробити єдині підходи до запровадження у регіонах електронної системи обліку дітей віком від 6 до 18 років, які потребують оздоровлення;

внести пропозиції щодо доцільності застосування тендерних процедур до закупівель послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

5) доручити Міністерству охорони здоров’я України, Державній санітарно-епідеміологічній службі України, Національній академії медичних наук України:

забезпечити розроблення порядку організації харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку до 1 січня 2014 року;

забезпечити внесення змін до санітарних правил і норм щодо утримання та організації роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

розробити порядок добору та направлення медичних працівників відповідної спеціальності до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

переглянути перелік медикаментів та засобів медичного призначення для оснащення медичних пунктів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на предмет наявності необхідного запасу лікарських засобів і виробів медичного призначення, в тому числі недоторканого запасу для надання невідкладної лікарської допомоги, а також дезінфекційних засобів;

посилити контроль за дотриманням дитячими закладами оздоровлення та відпочинку вимог законодавства щодо охорони здоров’я, надання медичної допомоги, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

6) доручити Міністерству освіти і науки України:

забезпечити контроль за організацією:

відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням;

відпочинку дітей - вихованців інтернатних закладів;

направлення педагогічних працівників і студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

розробити навчальні плани підготовки педагогічних кадрів для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

7) доручити Міністерству аграрної політики і продовольства України забезпечити своєчасне використання виділених коштів на оплату часткової вартості путівок для дітей працівників агропромислового комплексу;

8) доручити Міністерству інфраструктури України посилити контроль за дотриманням вимог безпеки щодо перевезення дітей до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, приділивши особливу увагу дотриманню вимог стосовно технічного стану транспортних засобів, наявності супроводжуючого при перевезенні 10 і більше дітей, наявності медичного працівника при перевезенні 30 і більше дітей, узгодження маршруту з регіональними підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, перевезення дітей водіями, які мають стаж керування автобусами не менш як п’ять років, дотримання водіями режиму праці та відпочинку;

9) доручити Міністерству внутрішніх справ України забезпечити контроль за безпекою перевезення груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу автобусів працівниками Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міським, районним, селищним і сільським радам відповідно:

передбачати в місцевих бюджетах кошти для оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, забезпечуючи рівень охоплення послугами оздоровлення та відпочинку:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 100 відсотків;

дітей-інвалідів - не менш як 45 відсотків;

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей - не менш як 75 відсотків;

талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд - не менш як 12 відсотків загальної кількості оздоровлених дітей шкільного віку;

забезпечити охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку не менш як 70 відсотків дітей шкільного віку;

забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

вжити заходів щодо збереження та охорони життя і здоров’я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, а також створення належних умов для проживання та дозвілля дітей;

вжити заходів щодо розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, не допускати їх скорочення, перепрофілювання та використання не за призначенням;

забезпечити змістовне дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

вжити заходів щодо підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх форм власності шляхом встановлення пільг із оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;

забезпечити впровадження електронної системи обліку дітей, які потребують оздоровлення, дітей від 6 до 18 років;

забезпечити закріплення за територіальними лікувально-профілактичними закладами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, дитячих санаторно-курортних закладів для надання невідкладної і спеціалізованої медичної допомоги та своєчасного виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги у разі необхідності;

забезпечити проведення безкоштовних медичних оглядів та бактеріологічного обстеження працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх форм власності в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я;

забезпечити направлення для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку медичних працівників, у першу чергу тих, які мають відповідну спеціальність та досвід роботи у таких закладах, та для супроводження груп дітей до (від) місця оздоровлення та відпочинку;

забезпечити обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, прискорення оформлення необхідної медичної документації;

забезпечити медичне супроводження під час перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення екскурсій, походів, купання дітей у водоймах, супровід груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку;

забезпечити проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити включення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити оформлення дитячими закладами оздоровлення та відпочинку права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної чи комунальної форми власності без документів, що посвідчують право користування ними;

під час організації оздоровчої кампанії заздалегідь враховувати вимоги щодо перевезення дітей та груп дітей згідно з правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

3. Генеральній прокуратурі України посилити прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

4. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

збільшити фінансування на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення на придбання путівок за повну вартість з подальшою видачею їх застрахованим особам з частковою оплатою у розмірі 10 відсотків при збереженні часткового фінансування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

внести зміни до порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо централізованого придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за повну вартість Виконавчою дирекцією Фонду;

ініціювати внесення змін до законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та "Про здійснення державних закупівель" у частині незастосування процедур державних закупівель при придбанні за кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, послуг з оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення.

П О С Т А Н О В А Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

                                   

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 28 квітня 2009 р. N 424
                               Київ

            Про затвердження переліку платних послуг,
             які можуть надаватися дитячими закладами
            оздоровлення та відпочинку, що утримуються
                   за рахунок бюджетних коштів
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити перелік платних послуг,  які можуть  надаватися
дитячими  закладами оздоровлення та відпочинку,  що утримуються за
рахунок бюджетних коштів (додається).

     2. Міністерству у справах сім'ї,  молоді та  спорту  разом  з
Міністерством  фінансів  і  Міністерством  економіки  затвердити у
тримісячний строк  порядок  надання  платних  послуг,  які  можуть
надаватися  дитячими  закладами  оздоровлення  та  відпочинку,  що
утримуються за рахунок бюджетних коштів.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 28 квітня 2009 р. N 424

                             ПЕРЕЛІК
              платних послуг, які можуть надаватися
          дитячими закладами оздоровлення та відпочинку,
            що утримуються за рахунок бюджетних коштів
 

     1. Надання в користування майна, що належить дитячим закладам
оздоровлення   та   відпочинку   (будівель,   споруд,   приміщень,
спортивних та  ігрових  майданчиків,  тренажерних  і  гімнастичних
залів, обладнання, спорядження, інвентарю тощо).

     2. Розміщення та проживання.

     3. Організація харчування.

     4. Організація  і  проведення спортивних,  освітньо-виховних,
культурних та інших заходів (семінарів, конференцій, лекцій тощо).

     5. Забезпечення комп'ютерною технікою та надання  доступу  до
комп'ютерних мереж, зокрема Інтернет.

     6. Забезпечення    технічним,   аудіо-,   відео-   та   іншим
обладнанням.

     7. Соціально-побутові послуги.

     8. Лікувально-профілактичні послуги.

     9. Організація   дозвілля   (проведення   індивідуальних   та
групових занять з фізичної культури і спорту,  створенням умов для
організованого  та  індивідуального   туризму   та   інших   видів
відпочинку).

     10. Транспортні   послуги   (перевезення  осіб  і  вантажів);
користування автостоянками, причалами що належать дитячим закладам
оздоровлення та відпочинку.

Н А К А З Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

                                   

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                      01.06.2005  N 242/329

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 червня 2005 р.
                                      за N 661/10941
 

                     Про затвердження Порядку
                   організації харчування дітей
               у навчальних та оздоровчих закладах
 

     На виконання  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від
22.11.2004  N  1591   ( 
1591-2004-п  )  "Про   затвердження  норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах" Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити  Порядок   організації   харчування   дітей   у
навчальних та оздоровчих закладах (додається).

     2. Міністерствам освіти і науки,  охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим,  начальникам управлінь освіти  і  науки,  охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій  довести  Порядок  організації  харчування  дітей  у
навчальних  та  оздоровчих  закладах  до  відома  місцевих органів
управління освітою,  охорони здоров'я та керівників навчальних  та
оздоровчих закладів і забезпечити його виконання.

     3. Опублікувати  цей   наказ   в   "Інформаційному   збірнику
Міністерства  освіти  і  науки  України"  та  розмістити на сайтах
міністерств.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра охорони здоров'я України  Бережнова С.П.   та  заступника
Міністра освіти і науки України Огнев'юка В.О.

 Міністр охорони
 здоров'я України                                      М.Є.Поліщук

 Міністр освіти і
 науки України                                      С.М.Ніколаєнко
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      01.06.2005  N 242/329

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 червня 2005 р.
                                      за N 661/10941
 

                             ПОРЯДОК
                   ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
               У НАВЧАЛЬНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ
 

     1. Цей Порядок визначає механізм організації харчування дітей
у   навчальних   та   оздоровчих   закладах   незалежно   від   їх
підпорядкування, типу і форми власності.

     2. При   організації   харчування   дітей   у  навчальних  та
оздоровчих закладах   слід   керуватися    Конституцією    України
( 254к/96-ВР ),   Законами України "Про освіту" (
1060-12 ),  "Про
дошкільну освіту" ( 
2628-14  ),  "Про  загальну  середню  освіту"
(
651-14 ),  "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ),  "Про
позашкільну освіту" (
1841-14 ),  "Про забезпечення санітарного та
епідемічного  благополуччя  населення"   (
4004-12 ),  "Про захист
населення  від  інфекційних  хвороб"    (
1645-14 ),   постановами
Кабінету  Міністрів  України від 22.11.2004 N 1591 (
1591-2004-п )
"Про затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих
закладах", від 03.11.97 N 1200 (
1200-97-п ) "Про Порядок та норми
надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних  училищах
та   середніх   навчальних   закладах,  операції  з  надання  яких
звільнюються  від  оподаткування  податком  на  додану  вартість",
іншими нормативно-правовими актами,  що регулюють питання стосовно
харчування дітей, та цим Порядком.

     3. Процес  організації  харчування  дітей  у  навчальних   та
оздоровчих закладах складається з:  відпрацювання режиму і графіка
харчування дітей; визначення постачальників продуктів харчування і
продовольчої    сировини;   приймання   продуктів   харчування   і
продовольчої    сировини    гарантованої     якості;     складання
меню-розкладу;  виготовлення страв;  проведення реалізації готових
страв і буфетної продукції; надання дітям готових страв і буфетної
продукції;  ведення обліку дітей,  які отримують безоплатне гаряче
харчування,  а також гаряче харчування за кошти батьків;  контроль
за  харчуванням;  інформування  батьків про організацію харчування
дітей у закладі.

     4. Відповідальними  за   організацію   харчування   дітей   у
навчальних  та  оздоровчих закладах незалежно від підпорядкування,
типів   і   форм   власності,   за   матеріально-технічний    стан
харчоблоку (їдальні,   буфету),   додержання   вимог   санітарного
законодавства є засновники (власники),  керівники цих закладів  та
організації (підприємства), що забезпечують харчування дітей.

     5. Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей у
навчальних  та  оздоровчих  закладах,   облік   і   звітність   за
використання  коштів,  які  виділяються  на безоплатне харчування,
здійснюється відповідно до чинного законодавства.

     6. Безоплатне харчування учнів у навчальних закладах з денною
формою  перебування у закладах здійснюється тільки в робочі дні. У
разі відсутності учнів під час навчання компенсація за  харчування
не проводиться.

     7. Харчування   дітей,   які   не   підлягають   безоплатному
харчуванню у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснюється за
безготівковим  розрахунком (попереднього придбання абонементів або
талонів один раз на місяць), а також за готівку.

     8. Між  засновником  (власником)   навчального,   оздоровчого
закладу  та  організацією (підприємством громадського харчування),
що  має  відповідні  документи,  які  дають  право  на  проведення
торговельної    діяльності   у   сфері   громадського   харчування
укладається угода.

     9. Харчування  дітей  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах
здійснюється  відповідно  до  норм харчування дітей,  затверджених
постановою Кабінету    Міністрів    України     від     22.11.2004
N 1591  ( 
1591-2004-п  )  "Про  затвердження  норм  харчування  у
навчальних та оздоровчих закладах".  Відповідальними за  виконання
норм харчування є засновники (власники),  керівники навчального та
оздоровчого закладу.

     10. Потреби навчальних  закладів  на  організацію  харчування
дітей   задовольняються   державою   позачергово   відповідно   до
затверджених нормативів.

     11. Харчування дітей  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах
забезпечується  безпосередньо у закладі.  При відсутності їдальні,
харчоблоку дітей харчують у закладі  громадського  харчування  або
поставляються   готові   страви   від   підприємства  громадського
харчування.   Між   засновником   (власником)   і    організаціями
(підприємствами),  які здійснюють харчування, укладаються угоди за
погодженням з територіальною установою  санітарно-епідеміологічної
служби.

     12. Якщо    харчування    учнів   здійснюється   організацією
(підприємством громадського харчування), штат харчоблоку (їдальні,
буфету)  не належить до штатного розпису навчального,  оздоровчого
закладу.

     13. Перелік   постачальників    продуктів    харчування    та
продовольчої  сировини  визначається рішеннями тендерних комітетів
(комісій) за  погодженням  з  територіальною  установою  державної
санітарно-епідеміологічної   служби.   Під  час  прийняття  рішень
тендерними    комітетами    (комісіями)     надається     перевага
постачальникам  з  прямими  поставками  та  поставками з найменшою
кількістю посередників.

     14. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування
та   продовольчої  сировини,  готової  продукції  покладається  на
постачальника,   організацію   (підприємство),   що   забезпечують
харчування   учнів,   або   керівника   закладу,  якщо  працівники
харчоблоку входять до  штатного  розпису  закладу,  відповідно  до
Закону  України  "Про  якість  та  безпеку  харчових  продуктів та
продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ).

     15. Продукти  харчування  та  продовольча  сировина   повинні
надходити   до   навчальних   та   оздоровчих  закладів  разом  із
супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість
(накладні,        сертифікати        відповідності,       висновки
санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

     16. Бракераж   сирої   продукції   здійснюється   комірником,
завідувачем   виробництва,   кухарем   із   залученням   медичного
працівника закладу.

     17. Асортимент   шкільних   буфетів   визначено    Державними
санітарними    правилами    і   нормами   влаштування,   утримання
загальноосвітніх    навчальних     закладів     та     організації
навчально-виховного  процесу,  затвердженими  постановою Головного
державного  санітарного  лікаря  України  від  14.08.2001  N    63
( v0063588-01 ). Уключення до цього асортименту нових продуктів та
страв проводиться тільки за умови отримання  позитивного  висновку
МОЗ України.

     18. Постачальники    разом    із   засновником   (власником),
керівником закладу складають графіки і маршрути постачання.

     19. Керівником     закладу     (навчального,     оздоровчого,
підприємства  громадського  харчування  або організації,  що надає
послуги з харчування  дітей)  затверджуються  примірні  двотижневі
меню,   які  погоджуються  з  територіальною  установою  державної
санітарно-епідеміологічної служби.

     20.    Наказом   керівника   закладу   призначається   особа,
відповідальна за організацію харчування дітей.

     До його обов'язків входять:  координація діяльності з роботою
медичного   персоналу   щодо   контролю   за   харчуванням  дітей;
відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування
педагогічних  працівників  в обідній залі;  опрацювання інформації
щодо кількості дітей,  які потребують гарячого харчування (у  тому
числі  дітей  пільгових  категорій);  участь  у  бракеражі готової
продукції  (за  відсутності  медичного  працівника);  контроль  за
додержанням  дітьми  правил особистої гігієни та вживанням готових
страв,  буфетної  продукції;  контроль  за   санітарно-гігієнічним
станом обідньої зали тощо.

     21. Облік дітей,  охоплених безоплатним харчуванням, здійснює
класний керівник,  який  вчасно  повідомляє  про  наявність  учнів
особу, відповідальну за організацію харчування.

     22. Керівником    (навчального   або   оздоровчого   закладу,
підприємства громадського харчування або організації,  що  надають
послуги  із забезпечення харчування дітей) затверджуються примірні
двотижневі  меню,  які  погоджуються  з  територіальною  установою
державної санітарно-епідеміологічної служби.

     23. Складання   щоденних  меню-розкладів,  меню  здійснюється
медичним працівником,  завідувачем виробництва харчоблоку, їдальні
навчального, оздоровчого закладу на підставі примірних двотижневих
меню, підписується керівником закладу.

     Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з
різним виходом страв за  віковими  групами,  наведеними  в  нормах
харчування.   Щоденний  меню-розклад  ураховує  норми  харчування,
наявні продукти та продовольчу сировину.

     24. Працівники,  пов'язані з організацією харчуванням  дітей,
повинні проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного
законодавства.

     25. Відповідальними за виконання норм харчування є засновники
(власники), керівники навчального та оздоровчого закладу.

     26. Контроль  та  державний санітарно-епідеміологічний нагляд
за  організацією  харчування  дітей  у  навчальних  та  оздоровчих
закладах покладається на органи охорони здоров'я.

 Директор Департаменту державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду МОЗ України                               А.М.Пономаренко

 Директор Департаменту загальної
 середньої та дошкільної освіти
 МОН України                                        П.Б.Полянський

НАКАЗ Про затвердження форми згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2012  № 21Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
3 лютого 2012 р. 
за № 172/20485

Про затвердження форми згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 „Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення” (із змінами), з метою впорядкування організації направлення дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон та посилення контролю за їх поверненням до України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму згоди на  виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.02.2006 № 442 ”Про затвердження Форми згоди на виїзд дітей за кордон  на відпочинок та оздоровлення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2006 за  № 456/12330, від 16.06.2009 № 2025 „Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.02.2006 № 442”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 58916605.

5. Контроль  за  виконанням цього наказу  покласти  на  заступника Міністра Л. Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр 
України - Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
18.01.2012 р. № 21

Форма

ЗГОДА 
на виїзд дітей за кордон на відпочинок  та оздоровлення

Організація ____________________________________________________________

Дата виїзду _______________з_____________до_____________________________

Мета поїздки __________________________________________________________

Місцеперебування ______________________________________________________
(держава, область, район, населений пункт)

Виїзд дозволено 
(групі дітей чисельністю ____________ осіб)

Директор департаменту / начальник управління (відділу) _____________________

______________________________________________________________________

Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
Автономної Республіки Крим, 
обласної, Київської 
та Севастопольської міських 
державних адміністрацій

_______________________                                  ______________________________ 
                     (підпис)                                                                                             (ініціали,прізвище)

Заступник Міністра, 
заступник голови обласної, 
Київської та Севастопольської 
Міських державних адміністрацій

_______________________                                   ______________________________
                        (підпис)                                                                                         (ініціали,прізвище)

М.П.

Директор Департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковська

Н А К А З Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

                               

              МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ

                            Н А К А З

                        16.04.2009  N 1254

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      30 квітня 2009 р.
                                      за N 396/16412
 

           Про затвердження Типових штатних нормативів
           дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 

     На виконання  статті  21  Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" (
375-17 ),  з метою підвищення рівня та  якості
послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Типові   штатні  нормативи  дитячих  закладів
оздоровлення та відпочинку, що додаються.

     2. Начальнику     відділу     оздоровлення     та    дозвілля
(Чеботарьова Н.О.) департаменту сімейної та гендерної політики:

     2.1. Довести  цей  наказ  до  відома  структурних підрозділів
Міністерства  України  у  справах   сім'ї,   молоді   та   спорту,
Міністерства   у  справах  молоді,  сім'ї  та  гендерної  політики
Автономної Республіки  Крим,  структурних  підрозділів  у  справах
сім'ї  та  молоді обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.

     2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну  реєстрацію
до Міністерства юстиції України.

     3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки  Крим,  структурним  підрозділам  у  справах
сім'ї  та  молоді обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести цей  наказ  до  відома  керівників
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

     4. Керівникам   закладів   привести  штатні  розписи  дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку у відповідність з цим наказом.
При  цьому  з метою економного і раціонального використання коштів
та  на  виконання  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від
22.10.2008  N  943  (
943-2008-п ) "Про економію бюджетних коштів,
передбачених  для  утримання  органів  державної  влади  та  інших
державних органів" не допускати збільшення чисельності працівників
у закладах державної форми власності,  що склалась на 1  листопада
2008 року.

     5. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Драпушка Р.Г.

 Міністр                                              Ю.О.Павленко

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра
 фінансів України                                    В.М.Матвійчук

 Заступник Міністра
 праці та соціальної
 політики України                                    В.В.Іванкевич

 Заступник Голови Федерації
 профспілок України                                      Ю.М.Кулік
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                                      16.04.2009  N 1254

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      30 квітня 2009 р.
                                      за N 396/16412
 

                     ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
           дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 

                      I. Загальні положення

    1.1. Ці Типові  штатні  нормативи,  розроблені  відповідно  до
статті   21  Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
(
375-17  ),  поширюються  на  дитячі  заклади   оздоровлення   та
відпочинку  державної  та комунальної форм власності з цілодобовим
перебуванням (далі - заклад).

     1.2. Штатна  чисельність  працівників  закладу   визначається
засновником   (власником)   відповідно   до  цих  Типових  штатних
нормативів,   затверджених   наказом   Мінсім'ямолодьспорту    від
16.04.2009   N   1254,  та  з  урахуванням  специфіки,  обсягів  і
конкретних умов функціонування.

     1.3. З метою забезпечення повної безпеки  життя  та  здоров'я
дітей,  які перебувають на оздоровленні та відпочинку,  дотримання
норм чинного законодавства про працю та охорону праці визначається
кількість штатних одиниць працівників у закладі.

     1.4. На  період  консервації штат закладів оздоровлення,  які
перебувають   у   складі   підприємств,   установ,    організацій,
визначається   адміністрацією   цих   підприємств.   Залежно   від
конкретних умов засновники (власники) можуть  приймати  необхідний
адміністративно-господарський,     педагогічний,    медичний    та
обслуговуючий персонал на роботу у заклад на час  його  підготовки
до  відкриття  та  на час підготовки до консервації (з розрахунку:
адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал -  за  три
місяці   до  початку  сезону  та  один  місяць  на  підготовку  до
консервації; педагогічний та медичний персонал - за один місяць до
початку сезону та тиждень на підготовку до консервації).

     1.5. У   разі  виробничої  необхідності  керівникам  закладів
надається право змінювати штати  окремих  структурних  підрозділів
або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного
закладу,  за рахунок посад інших структурних підрозділів  в  межах
фонду оплати праці,  доведеного лімітними довідками на відповідний
період.  Заміна посад працівників може здійснюватись лише в  межах
однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо)
персоналу.

    1.6. Працівники  закладів,  специфіка  роботи   яких   вимагає
цілодобової   присутності   на  території  закладу,  сплачують  за
харчування.  Розмір плати за харчування встановлюється засновником
(власником).

    1.7. Сезонні   працівники   закладів,  специфіка  роботи  яких
вимагає  цілодобової  присутності  на  території  закладу  та  які
безпосередньо   працюють   з  дітьми,  на  час  роботи  безоплатно
забезпечуються помешканням.

    1.8. Штати закладів,  до яких за обсягом та умовами  праці  не
можуть   бути  застосовані  ці  Типові  штатні  нормативи  (заклад
розраховано до 100 дітей або більше  1000  дітей),  затверджуються
засновником (власником).

            II. Адміністративно-господарський персонал

------------------------------------------------------------------

| Найменування |Максимальна кількість штатних одиниць залежно від|

|   професій   |             кількості дітей у зміну             |

|   (посад)    |-------------------------------------------------|

|              |90- |151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-|

|              |150 |240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Директор      |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Заступник     |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |

|директора з   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|господарських |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|питань        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Заступник     |  - |  - |  - |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|директора з   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|виховної      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|роботи        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Завідувач     |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|господарства  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Бухгалтер     |  1 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Калькулятор   |  - |  1 |  1 |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Агент з       |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|постачання    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Завідувач     |  - |  - |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|складу        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Комірник      |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Сестра-       |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|господиня     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Кастелянка    |  - |  - |  - |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Завідувач     |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|камери схову  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Усього        |  6 |  8 |  8 |  9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |

------------------------------------------------------------------

     1. У закладах, які перебувають у складі підприємств, установ,
організацій   та   з   кількістю   дітей   понад   420  на  зміну,
встановлюється посада головного/старшого бухгалтера.

     2. За наявності в закладі бібліотечного фонду  встановлюється
посада бібліотекаря.

                    III. Педагогічний персонал

-------------------------------------------------------------------

|  Найменування  |  Максимальна кількість штатних одиниць залежно |

|    професій    |                      від                       |

|    (посад)     |            кількості дітей у зміну             |

|                |------------------------------------------------|

|                |90-|151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-|

|                |150|240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Вихователь      | 1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Культорганізатор| 1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  2 |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Методист        | - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  2 |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Практичний      | - |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|психолог        |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Інструктор з    | 1 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |

|фізкультури     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Інструктор з    | 1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  4 |  4 |

|фізкультури (з  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|плавання)       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|(за наявності   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|басейну або     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|пляжу на період |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|купального      |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|сезону)         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Усього          | 4 |  5 |  7 |  7 |  8 |  9 | 11 | 12 | 13 | 13 |

-------------------------------------------------------------------

     1. Для  загону  чисельністю  20  - 25 дітей віком від 6 до 10
років,  25 - 30 дітей віком  від  10  років  та  старше  кількість
вихователів  (вожатих)  установлюється  з  розрахунку 2 одиниці на
кожен загін.  На  кожні  2-3  загони  встановлюється  одна  посада
підмінного вихователя та одна посада помічника вихователя.

     2. За  наявності  в закладі туристичного клубу,  містечка або
стоянки може встановлюватися додатково одна посада  інструктора  з
туризму (незалежно від видів туризму).

     3. Кількість  керівників  гуртків  у закладі встановлюється з
розрахунку одна одиниця на 4  групи  при  середній  наповнюваності
кожної  - 20 осіб,  крім танцювальних,  хорових гуртків та гуртків
ритміки, де середня наповнюваність не менш як 30 осіб.

     4. Кількість  акомпаніаторів  установлюється  з   урахуванням
кількості  хорових,  танцювальних та інших гуртків,  що потребують
музичного супроводу, а також часу, який витрачається на підготовку
і проведення культурно-масових і спортивних заходів.

                      IV. Медичний персонал

------------------------------------------------------------------

| Найменування |Максимальна кількість штатних одиниць залежно від|

|   професій   |             кількості дітей у зміну             |

|   (посад)    |-------------------------------------------------|

|              |90- |151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-|

|              |150 |240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Лікар         |  1 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Сестра медична|  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  4 |  4 |  4 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Молодша       |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  4 |  4 |  4 |

|медична сестра|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|(санітарка-   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|прибиральниця)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Усього        |  3 |  3 |  5 |  5 |  8 |  8 |  8 | 10 | 10 | 10 |

------------------------------------------------------------------

     1. За  наявності  у  закладі  стоматологічного   кабінету   і
відповідного    обладнання    встановлюється   посада   лікаря   -
стоматолога.

     2. За  наявності  у  закладі  фізіотерапевтичного  обладнання
додатково встановлюється посада сестри медичної з фізіотерапії.

     3. При  організації  закладу (зміни) санаторного типу в ньому
встановлюються додаткові посади:

     лікаря - спеціаліста на кожних 200 дітей;

     сестри медичної     і      молодшої      медичної      сестри
(санітарка-прибиральниця) на кожних 100 дітей;

     сестри медичної з дієтичного харчування.

            V. Персонал працівників кухні (харчоблоку)
                 (при однозмінному режимі роботи)

------------------------------------------------------------------

| Найменування |Максимальна кількість штатних одиниць залежно від|

|   професій   |             кількості дітей у зміну             |

|   (посад)    |-------------------------------------------------|

|              |90- |151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-|

|              |150 |240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Шеф-кухар     |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Адміністратор |  - |  - |  - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |

|залу          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Кухар         |  2 |2,5 |2,5 |  3 |3,5 |  4 |4,5 |  5 |5,5 |  6 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Підсобний     |  1 |1,5 |1,5 |  2 |2,5 |  3 |3,5 |  4 |4,5 |  5 |

|робітник      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Офіціант      |  1 |1,5 |1,5 |  2 |2,5 |  3 |3,5 |  4 |4,5 |  5 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Вантажник     |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  2 |

|--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|Усього        |  6 |7,5 |7,5 | 10 |11,5| 13 |15,5| 17 |18,5| 20 |

------------------------------------------------------------------

     1. Фактична    кількість    кухарів,   кухонних   робітників,
офіціантів визначається:

     при  роботі кухні (харчоблоку) з півторазмінним режимом (10 -
12 год.) - із застосуванням коефіцієнта 1,8;

     при  роботі кухні (харчоблоку) з двозмінним режимом ( 13 - 16
год.) - із застосуванням коефіцієнта 2,4.

     2. Кількість машиністів посудомийних  машин  визначається  із
розрахунку  2  одиниці на одну машину на зміну.  При ручному митті
посуду встановлюється одна одиниця  мийника  посуду  на  кожні  70
місць в обідній залі.

     3. За   наявності   на   кухні   (у   харчоблоці)   складного
технологічного   і   підйомно-транспортного   обладнання    можуть
додатково  встановлюватись посади спеціалістів з їх обслуговування
та поточного ремонту.

                      VI. Обслуговуючий персонал

------------------------------------------------------------------

|  Найменування професій (посад) |            Норматив           |

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Робітник з комплексного         |Штатна одиниця вводиться в     |

|обслуговування й ремонту        |закладах, що мають самостійні  |

|будинків                        |будинки; кількість штатних     |

|                                |одиниць визначається на основі |

|                                |Міжгалузевих норм чисельності  |

|                                |робітників, що обслуговують    |

|                                |громадські будівлі (будівлі    |

|                                |управлінь, конструкторські і   |

|                                |проектні організації),         |

|                                |затверджених наказом Мінпраці  |

|                                |від 11.05.2004 N 105           |

|                                |( v0105203-04 ) (далі -        |

|                                |наказ Мінпраці від 11.05.2004  |

|                                |N 105)                         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Двірник                         |Кількість штатних одиниць      |

|                                |визначається на підставі       |

|                                |наказу Мінпраці від            |

|                                |11.05.2004 N 105               |

|                                |( v0105203-04 )                |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Прибиральник службових приміщень|Штатна одиниця вводиться для   |

|                                |прибирання службових приміщень |

|                                |з розрахунку 0,5 штатної       |

|                                |одиниці на кожні 250 кв. метрів|

|                                |площі, що прибирається, але не |

|                                |менше 1 штатної одиниці на     |

|                                |заклад                         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Оператор хлораторної установки  |1 штатна одиниця вводиться за  |

|                                |наявності басейну та           |

|                                |хлораторної установки          |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Водій автотранспортних засобів  |Штатна одиниця вводиться в     |

|                                |закладах, що мають             |

|                                |автотранспортні засоби, з      |

|                                |розрахунку 1 штатна одиниця на |

|                                |кожен автотранспортний засіб   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Охоронник                       |При цілодобовій охороні об'єкта|

|                                |з розрахунку на 1 пост 4-5     |

|                                |штатних одиниць, при           |

|                                |нецілодобовій охороні об'єкта з|

|                                |розрахунку на 1 пост 1 штатна  |

|                                |одиниця                        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Робітник зеленого будівництва   |Залежно від площі території    |

|                                |визначається на  підставі      |

|                                |наказу Мінпраці від            |

|                                |11.05.2004 N 105               |

|                                |( v0105203-04 )                |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Машиніст із прання та ремонту   |При ручному пранні - 1 штатна  |

|спецодягу                       |одиниця на кожних 75 дітей, при|

|                                |механічному пранні - 1 штатна  |

|                                |одиниця на кожних 85 дітей     |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Матрос - рятівник               |1 штатна одиниця вводиться за  |

|                                |наявності пляжу на період      |

|                                |купального сезону              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Технік із звукозапису           |1 штатна одиниця               |

------------------------------------------------------------------

     1. Коли білизна здається в пральню,  то на заклад вводиться 1
штатна одиниця машиніста із прання спецодягу (білизни).

     2. При   функціонуванні  закладів  в  осінньо-зимовий  період
вводяться посади,  які пов'язані з  опаленням  приміщень  (на  час
опалювального  сезону),  а  саме:  посади  машиністів  (кочегарів)
котельні,  операторів котельні  газової,  опалювачів,  виходячи  з
таких умов:

     за наявності центрального опалення:

     2 штатні  одиниці  машиніста  (кочегара)  котельні  в зміну в
кожній - у котельнях, що опалюються твердими паливами, з поверхнею
нагріву котлів понад 75 кв.м;

     1 штатна одиниця оператора котельні в зміну - в  котельнях  з
газовим опаленням;

     2 штатні одиниці оператора котельні в зміну - в котельнях без
автоматики безпеки;

     за наявності пічного опалення:

     0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей,  але не менше
ніж 0,5 штатної одиниці на заклад.  У закладах  з  централізованим
теплопостачанням  (ТЕЦ),  що  мають  тепловий  пункт або елеватор,
додатково вводиться 1  штатна  одиниця  робітника  з  комплексного
обслуговування  й  ремонту  будівель,  а  за наявності бойлерів та
насосів - 1 штатна одиниця в зміну.

     3. На опалювальний сезон вводяться штатні одиниці  робітників
з  обслуговування  й  ремонту  будинків.  Із  загальної  кількості
машиністів (кочегарів) котельні,  операторів котельні і робітників
з  обслуговування й ремонту будинків вводиться 1 штатна одиниця на
рік.

 Начальник відділу
 оздоровлення та дозвілля                          Н.О.Чеботарьова

Н А К А З Про затвердження Порядку надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних кошті

                                      

              МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       18.01.2010  N 29/9/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      4 лютого 2010 р.
                                      за N 128/17423
 

         Про затвердження Порядку надання платних послуг,
             які можуть надаватися дитячими закладами
            оздоровлення та відпочинку, що утримуються
                   за рахунок бюджетних коштів
 

     На виконання  пункту  2  постанови Кабінету Міністрів України
від 28.04.2009 N 424 (
424-2009-п  )  "Про  затвердження  переліку
платних   послуг,   які   можуть   надаватися  дитячими  закладами
оздоровлення та відпочинку,  що утримуються за  рахунок  бюджетних
коштів" Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити  Порядок  надання  платних  послуг,  які можуть
надаватися  дитячими  закладами  оздоровлення  та  відпочинку,  що
утримуються за рахунок бюджетних коштів, що додається.

     2. Відділу    нормативного   забезпечення   оздоровлення   та
відпочинку (Мельничук  Л.М.)  департаменту  сімейної  і  ґендерної
політики та організації оздоровлення:

     2.1. Довести  цей  наказ  до  відома  структурних підрозділів
Міністерства  України  у  справах   сім'ї,   молоді   та   спорту,
Міністерства   у  справах  молоді,  сім'ї  та  ґендерної  політики
Автономної Республіки  Крим,  структурних  підрозділів  у  справах
сім'ї  та  молоді обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.

     2.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до  Міністерства
юстиції України.

     3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки  Крим,  структурним  підрозділам  у  справах
сім'ї  та  молоді обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести цей  наказ  до  відома  керівників
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

     4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

     5. Контроль  за   виконанням   цього   наказу   покласти   на
заступників Міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

 Міністр України у справах
 сім'ї, молоді та спорту                              Ю.О.Павленко

 Перший заступник
 Міністра фінансів України                           І.І.Уманський

 Міністр економіки України                           Б.М.Данилишин

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                             О.В.Кужель
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства України
                                      у справах сім'ї, молоді
                                      та спорту,
                                      Міністерства фінансів
                                      України,
                                      Міністерства економіки
                                      України
                                      18.01.2010  N 29/9/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      4 лютого 2010 р.
                                      за N 128/17423
 

                             ПОРЯДОК
          надання платних послуг, які можуть надаватися
          дитячими закладами оздоровлення та відпочинку,
            що утримуються за рахунок бюджетних коштів
 

                      I. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок розроблено на виконання  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  28.04.2009  N  424  ( 
424-2009-п  ) "Про
затвердження  переліку  платних  послуг,  які  можуть   надаватися
дитячими  закладами оздоровлення та відпочинку,  що утримуються за
рахунок бюджетних коштів" (далі - Перелік).

     1.2. Надання  платних  послуг  здійснюється   з   урахуванням
положень Закону  України  "Про  оздоровлення  та відпочинок дітей"
(
375-17 ) та інших нормативно-правових актів.

     1.3. Платні  послуги  можуть  надаватися  дитячими  закладами
оздоровлення та  відпочинку  (далі  - заклади),  що утримуються за
рахунок бюджетних коштів, у разі відсутності дітей на оздоровленні
або   неповного   завантаження   закладу   на   території,  що  не
використовується для оздоровлення та  відпочинку  дітей.  Послуги,
визначені пунктами 5,  6,  8,  10 Переліку (
424-2009-п ),  можуть
надаватися незалежно від завантаження закладу.

              II. Організація надання платних послуг
                    та контроль за їх наданням

     2.1. Рішення про надання платних послуг, визначених Переліком
(
424-2009-п ),  приймається керівником закладу.  Керівник закладу
виходячи  з  наявності в закладі відповідної матеріально-технічної
бази та кваліфікованих кадрів затверджує за погодженням з  органом
виконавчої   влади,  у  підпорядкуванні  якого  перебуває  заклад,
перелік платних послуг, що надаються закладом.

     2.2. Для надання  платних  послуг  керівник  закладу  приймає
відповідний  розпорядчий  документ  про  надання  конкретного виду
платної послуги,  яким визначаються час,  місце, спосіб та порядок
її  надання,  розрахунок її вартості,  відповідальні за її надання
працівники (структурні підрозділи).

     При цьому   керівник   забезпечує   якість   та  своєчасність
виконання функцій та завдань закладу,  що здійснюються за  рахунок
асигнувань із загального фонду відповідного бюджету.

     2.3. Платні   послуги,   визначені   цим   Порядком,   можуть
надаватись на підставі  договору,  укладеного  в  письмовій  формі
(у випадках, передбачених законодавством).

     2.4. Заклад  надає  підприємствам,  установам,  організаціям,
фізичним особам безкоштовну,  достовірну  та  доступну  інформацію
щодо   надання   платних   послуг,   що   включає   відомості  про
місцезнаходження та режим роботи закладу,  перелік платних послуг,
що  надаються  закладом,  порядок  їх надання,  способи та розміри
оплати цих послуг.

     2.5. Контроль  за  організацією  і  якістю  надання   платних
послуг, а також обґрунтованістю визначення цін на них здійснюється
відповідними  органами  виконавчої  влади  відповідно  до  чинного
законодавства.

             III. Порядок встановлення розміру плати
                        за платні послуги

     3.1. Розмір  плати  за  той  чи  інший  вид  платної  послуги
визначається  на  виходячи  з  розрахунку витрат,  пов'язаних з її
наданням.

     3.2. До складу витрат,  пов'язаних з наданням платних послуг,
належать:

     витрати на оплату праці працівників;

     нарахування на заробітну плату;

     господарські витрати;

     матеріальні витрати;

     інші витрати.

     3.2.1. Витрати на оплату праці

     Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на  оплату
праці працівників, залучених до виконання роботи з надання платної
послуги.

     Витрати на    оплату    праці   обраховуються   за   фактично
відпрацьований  час  (виконаний  обсяг   роботи)   відповідно   до
затверджених   в  установленому  порядку  умов  оплати  праці  для
працівників бюджетних установ,  закладів і організацій відповідних
галузей.

     Кількість працівників відповідної кваліфікації,  залучених до
надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів
(тарифних ставок,  ставок заробітної  плати),  а  також  кількість
годин  їх  роботи  визначаються виходячи з необхідності врахування
всього обсягу виконуваних робіт відповідно  до  затверджених  норм
навантаження  або  часу,  необхідного  для  виконання тих чи інших
видів робіт. При відсутності затверджених норм зазначені показники
визначаються розрахунково.

     3.2.2. Нарахування на заробітну плату

     До цих витрат належать нарахування на заробітну плату, в тому
числі:  збір на  обов'язкове  державне  пенсійне  страхування;  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності  та   витратами,   зумовленими
народженням   та   похованням;   на  загальнообов'язкове  державне
соціальне    страхування     на     випадок     безробіття;     на
загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві   та   професійного   захворювання,   які
спричинили   втрату   працездатності,   у   розмірах,   визначених
законодавством.

     3.2.3. Господарські витрати

     До господарських витрат при наданні платних  послуг  належать
витрати   на   оренду  приміщень,  оплату  комунальних  послуг  та
енергоносіїв  (теплопостачання,  водопостачання,   водовідведення,
електроенергію,  природний  газ  тощо).  До  складу  господарських
витрат можуть зараховуватись витрати на ремонт приміщень, технічне
обслуговування,  ремонт  обладнання та інвентарю (включаючи ремонт
м'якого інвентарю,  спецодягу),  проведення  санітарно-гігієнічних
заходів,   прання   білизни,   залежно  від  особливостей  надання
конкретного виду платних послуг.

     Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком
виходячи із встановлених  законодавством  ставок  орендної  плати,
фактичного    часу   (тривалості)   надання   послуг,   площ,   що
використовуються для проведення індивідуальних та групових занять,
а  також інших потреб осіб,  яким надаються послуги,  затверджених
норм та нормативів витрат,  діючих цін і тарифів, обсягів спожитих
комунальних послуг та енергоносіїв.

     В окремих  випадках,   коли   здійснити   прямий   розрахунок
неможливо,  вартість господарських витрат визначається виходячи із
середніх  фактичних  витрат  на  одну  особу  (групу  осіб),  якій
надається  платна  послуга,  на один захід,  одиницю часу,  площі,
послуги тощо, що склалися у закладі за минулий звітний період.

     3.2.4. Матеріальні витрати

     Складовими матеріальних витрат є вартість:

     малоцінних та   швидкозношуваних   предметів   і  матеріалів,
канцелярських  товарів,  малоцінного  обладнання,   інвентарю   та
інструментів (у тому числі м'якого інвентарю);

     комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання;

     запчастин до транспортних засобів;

     витратних та інших  матеріалів  до  комп'ютерної  техніки  та
оргтехніки;

     постільної білизни, рушників, спецодягу, посуду;

     харчування;

     медикаментів та медичних матеріалів;

     методичних матеріалів;

     паливно-мастильних матеріалів  тощо,   які   використовуються
безпосередньо для надання послуг.

     Витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів
і  матеріалів,  медикаментів та медичних матеріалів розраховуються
за кожним видом  платної  послуги  відповідно  до  затверджених  у
встановленому  порядку  норм їх витрат (використання) та кількості
осіб, яким надається така платна послуга.

     Витрати на  придбання  або  оплату  тиражування методичних та
навчальних  матеріалів  повинні  відповідати  потребам   замовника
виходячи  з  кількості  осіб,  яким  надаються  відповідні  платні
послуги.

     Вартість паливно-мастильних  матеріалів,  що використовуються
для проведення індивідуальних та групових занять, заходів, а також
для   надання   послуг  з  перевезення,  обчислюється  виходячи  з
технічних характеристик транспортних засобів та іншого  обладнання
і   тривалості   їх  роботи  (пробігу  автотранспортного  засобу),
пов'язаної з наданням відповідної платної послуги.

     3.2.5. Інші витрати

     До складу інших витрат включаються витрати, які безпосередньо
пов'язані з    наданням    платної    послуги,   крім   визначених
підпунктами 3.2.1-3.2.4   цього   Порядку    (наприклад:    оплата
банківських послуг, охорони тощо).

     Вартість інших витрат  розраховується  прямим  розрахунком  з
розшифровкою  витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних
витрат на одну особу (групу осіб),  якій надається платна послуга,
що склалися у закладі за минулий звітний період.

     3.3. При   визначенні   ціни   платних   послуг  прибуток  не
планується.

            IV. Планування та використання надходжень
                    від надання платних послуг

     4.1. Кошторис  видатків закладів,  що здійснюються за рахунок
надходжень,  одержаних від надання платних послуг,  складається за
кожним  видом  послуг  відповідно до Порядку складання,  розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання  кошторисів  бюджетних
установ,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 N 228 (
228-2002-п ),  та постанови Кабінету  Міністрів
України  від  17.05.2002  N  659 (
659-2002-п )  "Про затвердження
переліку груп власних надходжень бюджетних установ,  вимог щодо їх
утворення  та  напрямів  використання"  за формами,  затвердженими
наказом Міністерства  фінансів  України  від   28.01.2002   N   57
(
z0086-02  )  "Про  затвердження документів,  що застосовуються в
процесі виконання бюджету",  зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 01.02.2002 за N 86/6374 (зі змінами).

     4.2. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються
на покриття витрат,  пов'язаних з  організацією  та  наданням  цих
послуг,  сплату  податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів)  до
бюджетів  та  до  державних  цільових  фондів,  Пенсійного   фонду
України.

     4.3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються
на спеціальні реєстраційні рахунки закладів,  відкриті  в  органах
Державного  казначейства  України  відповідно до Порядку відкриття
рахунків у національній валюті в органах  Державного  казначейства
України, затвердженого наказом Державного казначейства України від
02.12.2002 N 221 ( 
z0976-02  ),  зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції  України  17.12.2002  за  N  976/7264  (у  редакції наказу
Державного казначейства   України   від    08.05.2008    N    152)
(
z0504-08 ), за відповідними кодами бюджетної класифікації.

     4.4. Документальне  оформлення  операцій  з  надання  платних
послуг,  ведення  обліку  та  складання   звітності   здійснюються
закладами за кожним видом послуг відповідно до законодавства.

     4.5. Заклад надає органу виконавчої влади,  у підпорядкуванні
якого він перебуває,  звіт про обсяги коштів, отриманих за надання
платних   послуг,   у  терміни,  встановлені  для  подання  річної
фінансової звітності.

     4.6. Відповідальність  за  організацію  та   якість   надання
платних  послуг,  а  також  обґрунтованість  розмірів плати за них
несуть керівники закладів відповідно до чинного законодавства.

 Заступник директора
 департаменту сімейної
 і гендерної політики
 та організації оздоровлення
 Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді
 та спорту                                         Н.О.Чеботарьова

 Директор Департаменту
 фінансів освіти, науки
 та культури Міністерства
 фінансів України                                     В.А.Воробйов

 Директор департаменту
 розвитку соціальної
 та гуманітарної сфери
 Міністерства економіки
 України                                               О.Л.Савенко

НАКАЗ Про затвердження Порядку діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2012 № 51Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 лютого 2012 р. 
за № 236/20549

Про затвердження Порядку діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.08.2009 № 2949 ,,Про затвердження Порядку діяльності комісії Мінсім’ямолодьспорту щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.09.2009 за № 878/16894.

3. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр 
України - Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
01.02.2012  № 51Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 лютого 2012 р. 
за № 236/20549

ПОРЯДОК 
діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1. Цей Порядок визначає механізм створення та діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Комісія).

2. Комісія створюється з метою розгляду заяв засновників (власників) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку або їх уповноважених осіб (далі - заявник) щодо внесення цих закладів до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр), які подаються за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

3. Основними завданнями та функціями Комісії є:

перевірка комплектності документів та їх відповідність вимогам Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425, (зі змінами) (далі - Порядок ведення Державного реєстру);

прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або про відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру;

інформування заявника про прийняте рішення.

4. Не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після надходження заяви Комісія приймає рішення про:

залишення заяви без розгляду у разі, якщо заява підписана особою, яка не має на це повноважень, документи оформлені з порушенням вимог Порядку ведення Державного реєстру або документи подані не в повному обсязі;

внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру;

відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру у разі невідповідності документів вимогам Порядку ведення Державного реєстру та недостовірності зазначених у них відомостей.

5. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінсоцполітики України. За поданням голови Комісії її склад може бути змінено наказом Мінсоцполітики України. Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

6. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, відповідає за виконання покладених на неї завдань;

організовує розгляд заяв заявників щодо внесення закладів до Реєстру;

скликає засідання Комісії та визначає порядок денний засідань Комісії.

7. Для забезпечення роботи Комісії призначається секретар, який за рішенням голови комісії забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, доводить до відома заявників її рішення, веде документацію і забезпечує її зберігання.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови.

Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

9. За результатами засідання складається протокол, який підписується головою Комісії, у разі відсутності голови - його заступником та членами Комісії, присутніми на засіданні.

У протоколі засідання Комісії мають бути зазначені:

дата засідання;

дані щодо присутності членів Комісії;

порядок денний;

обговорення питань порядку денного;

решення Комісії.

10. Після прийняття рішення Комісія письмово повідомляє заявника про залишення заяви без розгляду чи відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або видає відповідну довідку про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного Реєстру за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку ведення Державного реєстру.

Директор Департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковська
 

Додаток 
до Порядку діяльності комісії 
Мінсоцполітики України 
щодо ведення Державного 
реєстру дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку

ЗАЯВА 
про внесення інформації до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

НАКАЗ Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2015  № 220Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 березня 2015 р. 
за № 308/26753

Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року№ 227„Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія” (зі змінами) та з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві „Український дитячий центр „Молода гвардія”НАКАЗУЮ:

1. ЗатвердитиПоложення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (І. Хохленков) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність,наказ Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року № 153„Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 553/20866.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО: 

Міністр фінансів УкраїниН. Яресько

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
26.02.2015  № 220Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 березня 2015 р. 
за № 308/26753

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1. Державне підприємство „Український дитячий центр „Молода гвардія” (далі – ДП „УДЦ „Молода гвардія”) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, у якому діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України.

2. У ДП „УДЦ „Молода гвардія” організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.

3. До ДП „УДЦ „Молода гвардія” направляються діти віком:

від 8 до 16 років включно – у період з вересня до середини травня;

від 7 до 17 років включно – у період із середини травня до вересня.

4. Вартість путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів, визначається, виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня. Вартість одного ліжко-дня затверджується наказом Мінсоцполітики України за погодженням з Мінфіном України.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики України на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі – діти пільгових категорій).

6. Путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики України квотою.

7. Квота путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” на календарний рік затверджується наказом Мінсоцполітики України.

II. Порядок розподілу путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

1. Мінсоцполітики України затверджує розподіл путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори зі структурними підрозділами з питань сім’ї та дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи) про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

2. Розподіл путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” структурним підрозділам на відповідну оздоровчу зміну затверджується наказом Мінсоцполітики України.

3. Направлення дітей пільгових категорій до ДП „УДЦ „Молода гвардія” здійснюють структурні підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначеного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4. Мінсоцполітики України передає путівки структурним підрозділам, які здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного значення, відповідно до співвідношення чисельності в них дітей шкільного віку до загальної чисельності таких дітей у відповідній області, місті Києві з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

5. Керівники структурних підрозділів, керівники відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладають обов’язки щодо підбору та направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” відповідно до вимог цього Положення.

6. Керівники структурних підрозділів забезпечують формування бази даних відповідних дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, і керуються цими даними для розподілу виділених путівок між відповідними підрозділами районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

7. Структурні підрозділи здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку у ДП „УДЦ „Молода гвардія”

1. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики України путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за довіреністю.

2. Структурні підрозділи надають путівки:

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатним до самообслуговування;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

2) путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 20 відсотків вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

дітям із багатодітних сімей;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3) путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 30 відсотків вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

відмінникам навчання, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4) путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

талановитим та обдарованим дітям – переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

відмінникам навчання;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій.

3. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

4. Дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20, 30 або 50 відсотків вартості путівки, у разі відсутності відповідної путівки може отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості, яка є в наявності структурного підрозділу, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

5. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Дитина пільгової категорії, яка виїхала з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зони проведення антитерористичної операції, може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

6. Відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування вносять пропозиції щодо направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за безоплатними путівками і путівками з частковою оплатою вартості та складають списки дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, за встановленою формою згідно здодатком 1до цього Положення і направляють їх разом з документами, зазначеними впунктах 2 – 5розділу IV цього Положення, до структурних підрозділів, яким вони підзвітні.

7. Сума різниці вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни у касу структурних підрозділів, що перераховують зазначені кошти протягом п’яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики України, відкритий в органах Державного казначейства України, для подальшого здійснення ним розрахунків із ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Мінсоцполітики України перераховує вищезазначені кошти на рахунок ДП „УДЦ „Молода гвардія” на підставі акта приймання-передавання наданих послуг.

8. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія” від адміністративно-територіальної одиниці.

Підставою для видання такого розпорядчого документа є документи, зазначені в пунктах 2 – 5 розділу IV цього Положення, які мають зберігатися в структурних підрозділах протягом трьох років.

9. На підставі виданих структурними підрозділами розпорядчих документів заповнюються бланки путівок, що засвідчуються підписом керівника підрозділу і печаткою.

10. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка за наказом керівника структурного підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі – старший супроводжувач).

11. Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) на руки путівки не видаються.

12. У разі неможливості використання путівки на зазначену оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в п’ятиденний строк у письмовій формі інформують Мінсоцполітики України із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку (разом з накладними).

13. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики України.

Якщо путівку оформлено з порушенням вимог цього Положення, така путівка вважається виданою не за призначенням.

14. Здійснювати передачу путівок з однієї адміністративно-територіальної одиниці в іншу без видання відповідного розпорядчого документа Мінсоцполітики України забороняється.

IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

1. До відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій з питань сім’ї та дітей, органів місцевого самоврядування подаються відповідні документи.

2. Для надання безоплатних путівок подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

копія свідоцтва про народження;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДП „УДЦ „Молода гвардія”;

4) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

довідки про доходи членів сім’ї;

5) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о„Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, де описується стан здоров’я дитини та зазначається перебування під диспансерним наглядом;

довідки про доходи членів сім’ї;

6) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років.

3. Для надання путівок з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

2) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о„Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, де описується стан здоров’я дитини та зазначається перебування під диспансерним наглядом;

3) для талановитих та обдарованих дітей – переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

4) для дитячих творчих колективів або спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх двох років.

4. Для надання путівок з частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження;

копії табелів за останні два роки;

довідки про доходи членів сім’ї;

2) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

3) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу громадської організації;

довідки про доходи членів сім’ї;

4) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх двох років.

5. Для надання путівок з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для талановитих та обдарованих дітей – переможців районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади районного рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

2) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського, районного рівнів (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

3) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження;

копії табелів за останні два роки.

4) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу громадської організації.

6. Зазначені в пунктах 2 – 5 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються керівниками відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що направляють дітей.

7. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отриматиформу первинної облікової документації № 079/о„Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в ДП „УДЦ „Молода гвардія” необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на внесення і використання за необхідності персональних даних дитини в базу даних ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім’ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, в якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

V. Проїзд груп дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” та їх прийом

1. Проїзд дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” проводиться організовано групами.

З метою забезпечення формування і відправлення групи до ДП „УДЦ „Молода гвардія” керівники структурних підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” і призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” і у зворотному напрямку, у кількості один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують, обов’язково входить медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей за весь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передачі їм дітей працівниками ДП „УДЦ „Молода гвардія” при від’їзді.

2. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, старший супроводжувач проводить збори батьків (осіб, які їх замінюють) та дітей з питань організації проїзду, перебування дітей у ДП „УДЦ „Молода гвардія”, а також інструктаж із особами, які супроводжують дітей.

3. Діти, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (з жовтня до квітня – тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

4. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. ДП „УДЦ „Молода гвардія” приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

6. Структурні підрозділи у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДП „УДЦ „Молода гвардія” про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу або номер вагона за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію за 5 днів до від’їзду з ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

ДП „УДЦ „Молода гвардія” забезпечує зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДП „УДЦ „Молода гвардія” під час приїзду та від’їзду дітей. Прийом дітей здійснюється безпосередньо в ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

7. Прибувши до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, старший супроводжувач повинен надати особі, яка відповідно до наказу ДП „УДЦ „Молода гвардія” призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники затверджених списків дітей та належним чином оформлені путівки і медичні довідки.

8. ДП „УДЦ „Молода гвардія” забезпечує проживання супроводжувачів на базі ДП „УДЦ „Молода гвардія”. Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до ДП „УДЦ „Молода гвардія” не пізніше ніж за добу до від’їзду дітей та зареєструватись у відповідальної особи за прийом та відправлення дітей.

9. ДП „УДЦ „Молода гвардія” після заїзду дітей в 5-денний строк повідомляє Мінсоцполітики України про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до ДП „УДЦ „Молода гвардія” без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДП „УДЦ „Молода гвардія” не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що відповідальною особою за проведення заїзду на зміну ДП „УДЦ „Молода гвардія” та старшим супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється Мінсоцполітики України.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики України.

11. У разі хвороби дитини ДП „УДЦ „Молода гвардія” обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та зі структурними підрозділами.

VI. Порядок проведення тематичних змін у ДП ,,УДЦ ,,Молода гвардія”

1. План-графік розподілу путівок на оздоровлення та тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики України.

2. На кожну тематичну зміну ДП ,,УДЦ ,,Молода гвардія” розробляє положення про проведення тематичної зміни та подає на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики України.

У положенні про проведення тематичної зміни зазначаються мета і завдання, строки її проведення, перелік організацій, які беруть участь у реалізації та проведенні фестивалів або окремих заходів тематичної зміни, фінансове забезпечення.

3. До проведення тематичної зміни можуть залучатися окремі відомі діячі мистецтв, спортсмени та інші почесні гості (за їх згодою).

Проживання осіб у гуртожитках та готелях, харчування, транспортне забезпечення здійснюються за рахунок гостей.

4. Вартість проведення кожної тематичної зміни погоджується Мінсоцполітики України.

VII. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог цього Положення

1. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають Мінсоцполітики України звіт про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за встановленою формою згідно здодатком 2до цього Положення.

2. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 10 січня наступного за звітним року подають Мінсоцполітики України річний звіт про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за встановленою формою згідно здодатком 3до цього Положення.

3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики України.

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики України на придбання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

Заступник директора 
Департаменту оздоровлення 
та санаторно-курортного лікування – 
начальник відділу 
нормативно-методичного 
забезпечення оздоровлення 
та відпочинку дітейІ. Хохленков


 

Додаток 1 
до Положення про порядок 
направлення дітей для оздоровлення 
та відпочинку до державного підприємства 
„Український дитячий центр 
„Молода гвардія” за рахунок 
бюджетних коштів 
(пункт 6 розділу III)

СПИСОК 
дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

на ________ зміну

з ____________ до ____________ 20____ року
______________________________________________

(область, місто, район)

№ з/п

№ путівки

Вид путівки

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце навчання

Місце проживання, телефон

П. І. Б. батьків (або осіб, які їх замінюють)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
 

Заступник голови районної, районної у місті Києві державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування

____________________ 
(підпис)

_________________________ 
(П.І.Б.)

 
 

М.П.

     
                     

 

Додаток 2 
до Положення про порядок 
направлення дітей для оздоровлення 
та відпочинку до державного підприємства 
„Український дитячий центр 
„Молода гвардія” за рахунок 
бюджетних коштів 
(пункт 1 розділу VII)

ЗВІТ 
про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

_______________________________
(область, місто, район)

на ________ зміну з ____________ до ____________ ____ року

№ з/п

Інформація про використання путівок

Усього путівок

У тому числі:

безоплатні

з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством

20 %

30 %

50 %

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок путівок на початок звітного періоду

                   

2

Одержано путівок у звітному періоді

                   

3

Видано путівок за звітний період

                   

4

Повернуто бланків

                   

5

Залишок путівок на кінець звітного періоду

                   

6

Сума коштів, яка прийнята до заліку

                   

7

Із загальної кількості путівок видано:

                   
 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

                   
 

дітям-інвалідам

                   
 

дітям із багатодітних сімей

                   
 

дітям із малозабезпечених сімей

                   
 

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

                   
 

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків

                   
 

дітям, які перебувають на диспансерному обліку

                   
 

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад

                   
 

дитячим творчим колективам та спортивним командам

                   
 

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій

                   
 

відмінникам навчання

                   

НАКАЗ Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2012  № 383Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 липня 2012 р. 
за № 1181/21493

Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, та Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 2056-p,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г.Г.) забезпечити:

2.1. Загальну координацію проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2.2. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організовувати щорічне проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 10 вересня 2003 року № 922 "Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих оздоровчих закладів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2003 року за № 855/8176.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр


С.Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Керівника 
Спільного представницького органу профспілок

Перший віце-президент 
Національної академії педагогічних наук України

Міністр культури України

Міністр освіти і науки, 
молоді та спорту України

Перший заступник 
Міністра охорони здоров'я України


Г.В. Осовий


В.І. Луговий

М.А. Кулиняк


Д.В. Табачник


Р.О Моїсеєнко

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
23.06.2012  № 383Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 липня 2012 р. 
за № 1181/21493

ПОЛОЖЕННЯ 
про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням регламентуються організація та проведення щорічного огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Конкурс), що проводиться з метою підвищення рівня та якості надання послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, визначення та відзначення переможців серед кращих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Заклад).

1.2. Завданнями Конкурсу є:

підвищення рівня та якості надання послуг, що надаються Закладом;

узагальнення та поширення кращого досвіду організації оздоровлення та відпочинку дітей;

стимулювання інноваційної діяльності, розробки новітніх технологій у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

поліпшення матеріально-технічної бази Закладу;

підвищення професійного рівня працівників Закладу;

відзначення Закладу та заохочення його працівників за високі показники в роботі.

1.3. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

дитячий заклад санаторного типу;

дитячий центр;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку;

табір з денним перебуванням;

дитячий заклад праці та відпочинку;

наметове містечко.

1.4. Конкурс проводиться в два етапи. Перший етап - регіональний - проводиться з 1 травня до 1 вересня поточного року. Другий етап - підсумковий - проводиться на всеукраїнському рівні з 1 вересня до 1 листопада поточного року.

II. Організація проведення Конкурсу

2.1. Для проведення регіонального етапу Конкурсу створюється регіональна комісія з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Регіональна комісія), до складу якої входять представники органів у справах сім'ї та молоді, освіти, охорони здоров'я, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та профспілок (за згодою).

Персональний склад Регіональної комісії затверджується головою (заступником голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2. Для організації та проведення підсумкового етапу Конкурсу створюється конкурсна комісія з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Конкурсна комісія), до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, профспілок (за згодою).

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Мінсоцполітики України.

2.3. З числа членів Регіональної та Конкурсної комісій обираються їх голови, заступники голів, відповідальний секретар.

Засідання комісії скликається її головою або його заступником.

Засідання комісії вважається легітимним, якщо в ньому взяло участь не менше 1/2 її членів.

Члени Регіональної та Конкурсної комісій здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комісії на обох етапах Конкурсу залучають до його проведення заінтересовані підприємства, установи, організації, громадські організації, профспілки (за згодою), а також здійснюють інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу, готують звіти про проведення регіонального і підсумкового етапів Конкурсу, оприлюднюють хід та результати Конкурсу в засобах масової інформації, на інформаційних сайтах Мінсоцполітики України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.4. Для ознайомлення з роботою Закладів, заявлених на участь у Конкурсі, Регіональні та Конкурсна комісії можуть утворювати експертні ради, до складу яких входять представники органів виконавчої влади різних рівнів, місцевого самоврядування, громадських організацій, профспілок, працівники Закладів (за згодою).

2.5. Експертна рада у строки, визначені пунктом 1.4 розділу І цього Положення:

ознайомлюється з роботою Закладів, заявлених на участь у Конкурсі (на обох етапах), за критеріями оцінювання, які наведені в розділі IV цього Положення;

готує інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками ознайомлення з діяльністю Закладів;

подає Регіональній та Конкурсній комісіям висновки та рекомендації щодо діяльності Закладів, які враховуються при визначенні переможців регіонального та підсумкового етапів Конкурсу.

2.6. Регіональна комісія:

розглядає матеріали, подані відповідним Закладом на перший етап Конкурсу;

ухвалює рішення про участь Закладу в Конкурсі;

заслуховує та розглядає висновки експертної ради (за умови її створення) щодо аналізу діяльності Закладу;

визначає переможців першого етапу Конкурсу;

направляє Конкурсній комісії результати проведення регіонального етапу Конкурсу.

Прийняття рішень Регіональною комісією відбувається шляхом голосування, форма якого визначається цією комісією. Рішення Регіональної комісії оформлюються протоколом.

2.7. Конкурсна комісія:

розглядає матеріали, подані Регіональними комісіями на підсумковий етап Конкурсу;

у разі необхідності проводить додатковий аналіз діяльності Закладів, які стали переможцями першого етапу Конкурсу;

розглядає у місячний строк скарги учасників регіонального етапу Конкурсу, які подаються у десятиденний строк після прийняття рішення Регіональними комісіями;

визначає переможців підсумкового етапу Конкурсу за заявленими номінаціями.

III. Умови участі у Конкурсі

3.1. Для участі в регіональному етапі Конкурсу Заклад подає:

заявку на участь в огляді-конкурсі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

копію статуту (положення) Закладу;

інформаційні матеріали про діяльність Закладу згідно з додатком 2 до цього Положення.

Документи подаються з 1 травня до 1 червня поточного року.

3.2. Для участі Закладу в підсумковому етапі Конкурсу Регіональні комісії подають:

протокол рішення Регіональної комісії за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення;

відео-, фотоматеріали, методичні матеріали (не редагуюються і не повертаються);

інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Закладу.

Документи подаються з 1 вересня до 15 вересня поточного року.

3.3. До участі в підсумковому етапі Конкурсу допускаються переможці регіональних конкурсів за кожною номінацією Закладів від регіону (по одному в кожній номінації).

IV. Критерії оцінювання

Заклади, що беруть участь у Конкурсі (регіональному та підсумковому), оцінюються за такими критеріями:

відповідність діяльності Закладу його типу;

створення безпечних умов оздоровлення та відпочинку дітей;

якість медичного обслуговування;

якість організації харчування, наявність дієтичного харчування;

рівень виховної роботи (відповідність форм і методів виховної роботи з дітьми, з урахуванням їх вікових особливостей розвитку та інтересів, планування, виконання запланованого, зайнятість дітей у гуртках та секціях);

відповідність санітарно-гігієнічних, побутових умов санітарним нормам і правилам;

методичне забезпечення оздоровчого та виховного процесів;

ефективність використання матеріально-технічної бази Закладу, її особливостей (природно-кліматичних, культурно-історичних) в організації оздоровлення та відпочинку дітей:

надання Закладом послуг з оздоровлення з урахуванням наявної лікувально-оздоровчої бази, ефективність її використання (для закладів оздоровлення);

організація трудового процесу, кадрове забезпечення Закладу та створення належних умов праці для працівників Закладу відповідно до законодавства України (для дитячих закладів праці та відпочинку).

V. Підведення підсумків

5.1. Підсумки регіонального та підсумкового етапів Конкурсу підсумовуються у строки, визначені пунктом 1.4 розділу І цього Положення.

Регіональна та Конкурсна комісії на своїх засіданнях розглядають матеріали відповідних етапів Конкурсу, які оформлюються протоколом, підписуються головою (заступником голови) та відповідальним секретарем комісії.

Про прийняте рішення Регіональні та Конкурсна комісії повідомляють учасників Конкурсу письмово в тижневий строк після розгляду.

5.2. Переможці регіонального етапу стають учасниками підсумкового етапу Конкурсу.

Регіональні комісії можуть установлювати заохочувальні нагороди, призи Закладам - переможцям регіонального етапу Конкурсу, які показали високі результати та досягнення в організації оздоровлення та відпочинку дітей, їх змістовного дозвілля.

5.3. Учасники підсумкового етапу Конкурсу, які зайняли I, II, III місця, нагороджуються відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства соціальної політики України.

Директор Департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковська


 

Додаток 1 
до Положення про огляд-конкурс 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

ЗАЯВКА 
на участь в огляді-конкурсі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

_____________________________________________________________________________, 
                                            (найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку)

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                    (місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                        (телефон/факс)

Копія статуту (положення) та інформаційні матеріали про діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку додаються.

Керівник дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку 
або уповноважена ним особа


(підпис)

_____________________ 
(П.І.Б.)

,,_____”__________ 20__ року

   

М.П.

    

Додаток 2 
до Положення про огляд-конкурс 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ* 
про діяльність ________________________________________________ 
(повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку)

Тип дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 

Власник (засновник)

 

Форма власності

 

Місцезнаходження, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

 

Відомості про внесення закладу до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (номер у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку)

 

Категорія закладу за результатами державної атестації

 

Перелік послуг з оздоровлення, які надає заклад (для закладів оздоровлення)

 

Максимальна кількість дітей, яку вміщує заклад оздоровлення та відпочинку за одну зміну

 

Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що перебували у закладі оздоровлення та відпочинку за минулий рік

 

Вартість одного ліжко-дня путівки на поточний рік

 

Умови перебування дітей у закладі оздоровлення та відпочинку та побутові умови для дітей (перелік приміщень, споруд, наявність побутових зручностей, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам, душові, кімнати гігієни, санвузли, опалювальна система тощо)

 

Організація харчування (їдальня, наявність дієтичного харчування, вітамінізація, фітотерапія, змінність харчування дітей)

 

Медичне обслуговування дітей (наявність кваліфікованих медичних працівників, лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання, у тому числі для надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, наявність та ведення відповідної медичної документації)

 

Гурткова робота (перелік гуртків, дитячих колективів, їх кількість)

 

Бібліотека (кількість примірників електронних (за наявності) та друкованих видань)

 

Територія закладу (площа, благоустрій, наявність обладнаних місць відпочинку, літній театр (естрада), спортивні споруди, інвентар, басейн, огородження, обладнання місць загальних зборів дитячих формувань тощо)

 

Кадрове забезпечення закладу оздоровлення та відпочинку (відповідність штатному розпису працівників закладу, освіта та досвід роботи)

 

Умови проживання працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 

Інша додаткова інформація (у разі наявності)

 

__________ 
* Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Керівник дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку 
або уповноважена ним особа

_______________ 
(підпис)

_____________________ 
(П.І.Б.)

,,_____”__________ 20__ року

   

М.П.

    

Додаток 3 
до Положення про огляд-конкурс 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

ПРОТОКОЛ 
рішення регіональної комісії з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
_____________________ області

Дата: ____________________

Присутні члени регіональної комісії: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (прізвища, ініціали, посади)

Порядок денний:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

№ з/п

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Місцезнаходження

Тип закладу

Власник/ засновник

Результат голосування

           
           
 

Рішення Комісії:

     
 

Голова Комісії

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ініціали)

 
 

Секретар Комісії

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ініціали)

 
               

НАКАЗ Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012  № 26Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 лютого 2012 р. 
за № 176/20489

Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пунктів 5, 21 та 23 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.09 № 425 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.07.2010 № 2479 „Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за № 685/17980.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр

С.Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики 
19.01.2012  № 26Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 лютого 2012 р. 
за № 176/20489

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пунктів 5, 21 та 23 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 (зі змінами) (далі - Порядок), з метою забезпечення запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (далі - заклад).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

внесення інформації про заклад до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - внесення інформації про заклад до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, виключення інформації про заклад з Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, видачу дубліката довідки про реєстрацію закладу, видачу довідки про внесення змін;

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр) - система одержання, зберігання, накопичення, захисту, використання та поширення інформації про заклади;

довідка про внесення закладу до Реєстру (далі - довідка) - документ установленого зразка, форма якого наведена у додатку 2 до Порядку, який засвідчує факт внесення Мінсоцполітики України інформації про заклад до Реєстру;

заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення закладу до Реєстру;

реєстраційна картка - документ установленого зразка, форма якого наведена у додатку 1 доПорядку, який подається заявником для внесення відповідного запису про заклад до Реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами, що подаються заявником до Мінсоцполітики України, яка формується та зберігається структурним підрозділом Мінсоцполітики України, до повноважень якого належить ведення Реєстру.

1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»«Про інформацію»«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних,телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373.

ІІ. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру

2.1. Реєстр формується за інформацією, що подається заявником, з метою:

недопущення скорочення мережі закладів, запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням закладів;

ведення обліку наявних закладів в Україні;

сприяння інтересам споживачів послуг з оздоровлення та відпочинку і забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацією про заклади, які включені до Реєстру.

2.2. Під час ведення Реєстру забезпечується відображення динаміки якісних і кількісних показників закладів.

2.3. Реєстр ведеться на електронних носіях, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

У Реєстрі створюється електронна картка, яка містить загальну характеристику закладу, адресно-довідкову інформацію та реєстраційні дані.

2.4. Внесення інформації до Реєстру передбачає формування реєстраційних справ закладів на основі документів, перелік яких визначено пунктом 9 Порядку. До реєстраційних справ також заносяться:

заява (про внесення інформації про заклад до Реєстру, виключення інформації про заклад з Реєстру, видачу дубліката довідки про реєстрацію закладу), а також заява про внесення змін за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

витяг з протоколу засідання комісії щодо ведення Реєстру;

копія довідки про внесення закладу до Реєстру;

документи, які підтверджують необхідність внесення відповідних змін до відомостей (виправлення помилок, зміна власника тощо), що містяться у Реєстрі.

Усі документи, які містяться в реєстраційній справі, підлягають довгостроковому зберіганню і повинні подаватися заявником у швидкозшивачі з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів, прошнуровані та засвідчені печаткою власника (засновника).

2.5. З метою обліку та використання наявної у справі документації реєстраційні справи підлягають реєстрації.

Реєстрація здійснюється в журналі, форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення.

2.6. Внесення відомостей про заклад до Реєстру, який ведеться на електронних носіях, здійснюється відповідальною особою структурного підрозділу Мінсоцполітики України, до компетенції якої віднесені функції з ведення Реєстру, на підставі їх ідентифікації.

2.7. Підставою для внесення закладу до Реєстру, а також змін до нього є рішення комісії щодо ведення Реєстру.

Для виправлення помилок у Реєстрі подаються заява та документи, що підтверджують необхідність внесення виправлень.

Для виключення закладу з Реєстру комісії подаються заява та рішення про реорганізацію чи ліквідацію закладу, погоджене в установленому законодавством порядку, відповідно до статті 15Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

2.8. Після внесення відомостей до Реєстру заявнику видається довідка за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку.

2.9. Довідка готується на бланку Мінсоцполітики України та видається заявнику.

2.10. Облік виданих довідок ведеться в журналі, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

2.11. Повідомлення про прийняття рішення щодо відмови у внесенні закладу до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення.

2.12. У рішенні про відмову внесення інформації про заклад до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

2.13. Журнали заповнюються відповідальною особою структурного підрозділу Мінсоцполітики України, до компетенції якої віднесені функції з ведення Реєстру, чітко та без скорочень.

2.14. Аркуші в журналах повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою Мінсоцполітики України.

ІІІ. Умови захисту та користування інформацією Реєстру

3.1. Збереження цілісності відомостей, які містяться у Реєстрі, забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які можуть призвести до їх випадкової або умисної модифікації, знищення чи блокування.

3.2. Ідентифікація користувачів, надання та позбавлення їх права доступу до інформації та її обробки, контроль за цілісністю засобів захисту в системі здійснюються автоматизованим способом.

Спроби модифікації чи знищення відомостей Реєстру користувачами, які не мають на це повноважень, в обов’язковому порядку блокуються.

3.3. Інші вимоги до захисту інформації встановлюються технічним завданням на створення Реєстру.

3.4. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до Мінсоцполітики України або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.

3.5. Реєстраційні справи, а також відомості про заклад, внесені до Реєстру, зберігаються упродовж п’яти років з моменту виключення закладу з Реєстру та передаються до архіву Мінсоцполітики України.

Директор департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковька


 

Додаток 1 
до Положення 
про Державний реєстр 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

ЗАЯВА 
про внесення змін до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Заявник _______________________________________________________________________ 
                                                       (найменування юридичної особи, яка є власником (засновником))

______________________________________________________________________________ 
                                                                                 (місцезнаходження)

______________________________________________________________________________ 
                                                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                         (телефон/факс)

номер у Державному реєстрі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку _____________________________________________,

дата видачі довідки ____________________________________________________________

просить внести зміни до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
у зв’язку _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (зазначити причину)

Опис (перелік) документів додається.

___________________________ 
(власник (засновник) дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку 
або уповноважена ним особа)

___________________
(підпис)

____________________ 
(П.І.Б.)

«_____»________________ 20__ року 

М.П.


 

Додаток 2 
до Положення 
про Державний реєстр 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

ЖУРНАЛ 
обліку реєстраційних справ щодо внесення інформації до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

№ 
з/п

Дата

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

П.І.Б. 
заявника

Місцезнаходження 
дитячого закладу 
оздоровлення та 
відпочинку

Мета внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Підпис заявника, що подає документи

Рішення комісії про розгляд

1

2

3

4

5

6

7

8

               

 

Додаток 3 
до Положення 
про Державний реєстр 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

ЖУРНАЛ 
обліку видачі довідок про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


з/п

Номер у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Повне найменування
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Місцезнаходження
дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку

Дата та номер рішення про внесення до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Дата видачі довідки

Підпис особи, що отримала довідку

Відомості про внесення змін, видачу дубліката довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

               

НАКАЗ Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 609Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 жовтня 2012 р. 
за № 1750/22062

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пунктів 71113 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Типове положення про експертну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

1.2. Форму свідоцтва про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що додається.

1.3. Форму акта результатів діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Мінсім’ямолодьспорту від 08 жовтня 2009 року № 3521 "Про затвердження Примірного положення про експертну комісію проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку";

наказ Мінсім’ямолодьспорту від 24 вересня 2009 року № 3369 "Про затвердження форми свідоцтва про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку", зареєстрований в Мін’юсті 20 жовтня 2009 року за № 969/16985.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
01.10.2012  № 609Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 жовтня 2012 р. 
за № 1750/22062

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про експертну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, організаційні і правові засади діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

1.2. Експертна комісія створюється для проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінки стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

1.3. У своїй діяльності експертна комісія з проведення державної атестації закладів керуєтьсяКонституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади з питань оздоровлення та відпочинку та цим Положенням.

ІІ. Організаційні засади формування експертної комісії

2.1. Експертна комісія, що проводить державну атестацію закладів державної форми власності, утворюється за рішенням Віце-прем’єр-міністра України - Міністра соціальної політики.

2.2. Експертні комісії, що проводять державну атестацію закладів комунальної чи приватної форми власності, утворюються за рішенням керівника уповноваженого органу.

2.3. До складу експертної комісії входять представники Мінсоцполітики, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, уповноваженого органу у кількості не більш як п’ять осіб, що мають відповідну професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

2.4. Голову комісії призначає уповноважений орган. Голова організовує роботу та відповідає за діяльність комісії.

2.5. Керівники органів виконавчої влади, установ та організацій, працівники яких зараховані до складу комісії, забезпечують їх участь у проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2.6. До складу експертної комісії не включаються працівники закладу, в якому проводиться державна атестація, або особи, діяльність яких пов’язана з роботою такого закладу.

2.7. За рішенням експертної комісії у разі необхідності до роботи комісії залучаються фахівці у певній галузі знань для підготовки висновків із фахових питань, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських, профспілкових організацій (за згодою) (далі - залучені представники).

ІІІ. Діяльність експертної комісії

3.1. Діяльність експертної комісії здійснюється відповідно до плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. План проведення державної атестації закладів державної форми власності затверджується Віце-прем’єр-міністром України - Міністром соціальної політики, комунальної та приватної форми власності - керівником уповноваженого органу на п’ять років. План доводиться до відома керівника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

3.2. Керівник закладу не пізніше ніж за два місяці до проведення державної атестації подає експертній комісії інформаційно-аналітичну довідку за міжатестаційний період про діяльність закладу, а саме: про дотримання вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування, а також матеріали, зазначені у пункті 8 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426.

3.3. Під час проведення державної атестації закладів експертна комісія:

перевіряє достовірність відомостей, поданих керівником закладу, та фактичний стан дотримання дитячим закладом оздоровлення та відпочинку Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 13 серпня 2009 року № 2881, зареєстрованого у Мін’юсті 10 вересня 2009 року за № 854/16870;

здійснює оцінку якості послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19 травня 2010 року № 1391, зареєстрованих у Мін’юсті 03 червня 2010 року за № 357/17652 (далі - критерії).

3.4. Власник (засновник), посадові особи закладу повинні надавати експертній комісії необхідну допомогу та сприяти її діяльності.

3.5. Під час проведення державної атестації закладу експертна комісія зобов’язана об’єктивно та неупереджено відображати стан справ щодо дотримання закладом вимог чинного законодавства.

3.6. Експертна комісія не має права вимагати від закладу, його власника (засновника) документи, складання яких не передбачено чинним законодавством України.

3.7. За результатами проведення державної атестації закладів державної форми власності експертна комісія, до складу якої входять представники Мінсоцполітики, протягом 20 робочих днів складає акт, у якому зазначаються висновки експертної комісії та пропозиції щодо присвоєння закладу відповідної категорії. Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії, а другий видається керівникові закладу. На підставі акта експертною комісією приймається рішення про визнання закладу атестованим та присвоєння йому відповідної категорії.

3.8. За результатами проведення державної атестації закладів комунальної чи приватної форми власності експертна комісія, до складу якої входять представники уповноваженого органу, протягом 20 робочих днів складає акт, у якому зазначаються висновки експертної комісії за основними напрямами діяльності та пропозиції щодо визнання закладу атестованим з присвоєнням відповідної категорії. Зазначений акт складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії уповноваженого органу, другий видається керівникові закладу, а третій подається до Мінсоцполітики.

3.9. Експертна комісія Мінсоцполітики у місячний строк розглядає подані матеріали та готує висновок про атестацію закладу і присвоєння йому відповідної категорії.

3.10. На підставі акта та висновку експертна комісія Мінсоцполітики приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника закладу та уповноваженого органу, що проводив державну атестацію.

3.11. Формою прийняття рішень експертної комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не менше одного разу на рік.

Рішення приймається відкритим голосуванням. У випадку рівності кількості голосів голос голови експертної комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою комісії та її членами.

Із правом дорадчого голосу в засіданнях комісії можуть брати участь залучені представники відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ цього Положення.

Якщо член комісії або залучений представник має окрему думку з питань, щодо яких прийнято рішення комісією, він має право письмово висловити свою окрему думку, яка в обов’язковому порядку залучається до протоколу засідання комісії.

3.12. У разі незгоди з висновком експертної комісії керівник закладу:

комунальної чи приватної форми власності - протягом 10 робочих днів з дня отримання акта, зазначеного у пункті 3.7 цього розділу може його оскаржити до Мінсоцполітики. За результатами розгляду скарги експертна комісія Мінсоцполітики в погоджений з керівником закладу строк може прийняти рішення про проведення повторної державної атестації. Висновок, підготовлений за результатами повторної державної атестації, може бути оскаржено до суду;

державної форми власності - може оскаржити висновок експертної комісії до суду.

Директор Департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковська


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
01.10.2012  № 609

СВІДОЦТВО
про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинкуЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
01.10.2012  № 609

АКТ
результатів діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Директор Департаменту 
сімейної політики


Г. Жуковська

НАКАЗ Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року"

                                 

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        28.09.2010  N 406

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      19 жовтня 2010 р.
                                      за N 941/18236
 

        Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми
          державного статистичного спостереження N 1-от
             (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу
          оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року"
 

     Відповідно до статей 4,  14,  18 Закону України "Про державну
статистику"   (  
2614-12  ),  з  метою  подальшого  вдосконалення
державних статистичних спостережень із питань  діяльності  дитячих
закладів оздоровлення і відпочинку та отримання повної,  всебічної
й об'єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Інструкцію  щодо  заповнення  форми  державного
статистичного  спостереження  N  1-от  (один  раз  на  рік)  "Звіт
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року", що
додається.

     2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного
спостереження N 1-от (один раз  на  рік)  "Звіт  дитячого  закладу
оздоровлення  та  відпочинку  за  літо  20__ року" використовувати
Інструкцію, затверджену цим наказом.

     3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

     3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до  Міністерства
юстиції України.

     3.2. Довести Інструкцію,  затверджену цим наказом,  до відома
територіальних органів державної статистики.

     4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.

 Голова                                              О.Г.Осауленко
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного комітету
                                      статистики України
                                      28.09.2010  N 406

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      19 жовтня 2010 р.
                                      за N 941/18236
 

                            ІНСТРУКЦІЯ
          щодо заповнення форми державного статистичного
              спостереження N 1-от (один раз на рік)
               "Звіт дитячого закладу оздоровлення
                 та відпочинку за літо 20__ року"
 

                      I. Загальні положення

     Ця Інструкція  містить  основні  положення  щодо   заповнення
показників у  формі  державного статистичного спостереження N 1-от
(один  раз  на  рік)  "Звіт  дитячого  закладу   оздоровлення   та
відпочинку за літо 20__ року" (далі - звіт).

          II. Заповнення розділу А. Загальна інформація

     2.1. У  рядку  1 наводять інформацію щодо місцезнаходження та
номера телефону  засновника  (власника)  закладу  оздоровлення  та
відпочинку (далі - заклад).

     2.2. У  рядку 2 зазначають найменування міністерства,  іншого
центрального органу виконавчої влади,  до сфери  управління  якого
належить заклад.

     2.3. У  рядку  3  вказують  календарну  кількість днів роботи
закладу (без урахування перерви між змінами).

     2.4. У рядку 4 зазначається тип закладу.

     2.5. Інформацію за всіма типами  закладів  наводять  за  літо
відповідного року.

                    III. Заповнення розділу I.
                 Основні показники роботи закладу

     3.1. У рядку 01  наводять  кількість  місць  у  закладі,  яка
визначена  в  установчих  документах  закладу згідно з нормативами
розміщення дітей для оздоровлення та відпочинку  на  території,  у
приміщеннях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Додатково
розгорнуті місця  у  рядку  01  не  враховують.  Табори  з  денним
перебуванням та наметові містечка,  а також дитячі заклади праці й
відпочинку з денним перебуванням рядок 01 не заповнюють.

     3.2. При заповненні  рядків  02-06  використовують  документи
первинного обліку:  журнали  реєстрації  прибуття і вибуття дітей,
путівки, довідки та інші супровідні документи.

     3.3. У рядку 02 наводять дані про загальну чисельність дітей,
які перебували  у  закладі  протягом  усього  літнього оздоровчого
сезону. У цьому рядку дітей, які відпочивали протягом двох, трьох,
чотирьох змін, ураховують відповідну кількість разів.

     3.4. У   рядках   03-06  (на  відміну  від  рядка  02)  дітей
ураховують за списком незалежно від кількості змін.  Дані  кожного
із  зазначених  рядків  мають  бути  меншими або дорівнювати даним
рядка 02.  Дітей,  зарахованих одночасно  до  кількох  перелічених
категорій, відображають у рядках 03-06 відповідну кількість разів.

     3.5. У  рядку 07 наводять дані про середньооблікову кількість
штатних  працівників  закладу  відповідно   до   Типових   штатних
нормативів дитячих    закладів    оздоровлення    та   відпочинку,
затверджених    наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 N 1254
(
z0396-09   ),  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України
30.04.2009 за N 396/16412.

     3.6. У рядку 08  наводять  дані  про  педагогічний  персонал:
вихователів (вожатих),  культорганізаторів, методистів, практичних
психологів,  інструкторів з  фізичної  культури  та  плавання  (за
наявності басейну   або   пляжу   на  період  купального  сезону),
керівників гуртків, інструкторів з туризму (за наявності в закладі
туристичного клубу,  містечка або стоянки), акомпаніаторів. Табори
з денним перебуванням та заклади праці й відпочинку,  організовані
у загальноосвітніх   навчальних   закладах,   наводять   дані  про
кількість вихователів,  яка зазначена у розпорядчому документі про
відкриття закладу.

     3.7. У  рядку  09  наводять  дані  про  медичних  працівників
закладу - лікарів та середній медичний персонал.

     3.8. У рядку 10 наводять дані про персонал працівників  кухні
(харчоблоку).

     3.9. У       рядку       11       наводять      дані      про
адміністративно-господарський (включно з  директором  закладу)  та
обслуговуючий персонал.

     3.10. У   рядку  12  наводять  дані  про  фактичну  кількість
людино-днів,  проведених дітьми у закладі. Для заповнення рядка 12
використовують  журнали реєстрації прибуття і вибуття дітей,  інші
документи первинного обліку.

       IV. Заповнення розділу II. Матеріальна база закладу

     4.1. Показники цього розділу заповнюють у разі, якщо рядок 01
розділу  I  звіту  не дорівнює 0.  Табори з денним перебуванням та
наметові містечка,  а також дитячі заклади праці  й  відпочинку  з
денним перебуванням розділ не заповнюють.

     Розділ заповнюють один раз на п'ять років: за 2010, 2015 роки
тощо.

     4.2. У рядку 01 зазначають площу житлових кімнат (спалень).

     4.3. У  рядку 02 наводять дані про фактичну кількість місць у
їдальні.

     4.4. У рядках 03-07 відображають інформацію про  наявність  у
закладі  відповідних  споруд  і  приміщень  незалежно  від їхнього
розміру.  Наприклад,  у рядку 05 заклад,  що має басейн,  зазначає
цифру "1", а заклад, у якого басейну немає, - цифру "0".

          V. Заповнення розділу III. Фінансові показники

     5.1. Розділ    заповнюють   усі   заклади   оздоровлення   та
відпочинку.

     5.2. У рядку 01 наводять дані  про  середню  вартість  одного
людино-дня  перебування  дитини  у  закладі  незалежно  від джерел
фінансування,  за які  здійснювалося  оздоровлення  та  відпочинок
дітей. Табори з денним перебуванням та заклади праці й відпочинку,
організовані у загальноосвітніх навчальних закладах, наводять дані
про  середню  вартість  одного  людино-дня  перебування  дитини  у
закладі згідно з кошторисом.

     5.3. Дані наводять у гривнях без десяткового знака.

            VI. Заповнення розділу IV. Розподіл дітей
        за регіонами, з яких вони прибули на оздоровлення

     6.1. У  графі 1 наводять дані про загальну чисельність дітей,
які перебували у закладі влітку.  Дані графи 1  рядка  01  розділу
мають дорівнювати даним графи 1 рядка 02 розділу I.

     6.2. У  графах  2-5 наводять дані про окремі категорії дітей,
які потребують особливої уваги та  підтримки.  Дані  граф  2-5  за
рядком  01  розділу  мають  дорівнювати  відповідним даним графи 1
рядків 03-06 розділу I.

     6.3. Дані  кожної  з  граф  2-5  мають   бути   меншими   або
дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

     6.4. У  рядках  02-28 дані про загальну чисельність дітей,  а
також їх  окремі  категорії  розподіляють  за  регіонами,  з  яких
прибули діти.

     6.5. У  рядку  29  наводять  дані про чисельність дітей,  які
прибули в заклад із інших країн.

     6.6. Сума даних рядків 02-29 за графами 1-5  має  дорівнювати
даним рядка 01 за відповідними графами.

          VII. Заповнення розділу V. Міжрайонна міграція
                    дітей з метою оздоровлення

     7.1. У графі 1 наводять дані про загальну чисельність  дітей,
що прибули на оздоровлення та відпочинок до закладу з регіону,  на
території якого розташовано заклад.

     7.2. У графах 2-5 наводять дані про окремі категорії дітей  з
регіону,  на  території  якого розташовано заклад,  які потребують
особливої уваги та підтримки.

     7.3. Дані  кожної  з  граф  2-5  мають   бути   меншими   або
дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

     7.4. У рядках 02-30 дані про чисельність дітей,  а також їхні
окремі категорії розподіляють за  районами  та  містами  обласного
значення, з яких прибули діти.

     7.5. Сума  даних  рядків 02-30 за графами 1-5 має дорівнювати
даним рядка 01 за відповідними графами.

            VIII. Загальні вимоги до заповнення звіту

     8.1. При  заповненні  звіту  зазначають  код  ЄДРПОУ  та  всі
реквізити   закладу   (найменування,   місцезнаходження   й  місце
здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності).

     8.2. Звіт заповнюють чітко та розбірливо, а також обов'язково
вказують номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти.
Звіт підписує керівник (власник) та/або  особа,  відповідальна  за
достовірність     наданої    інформації.    Виправлення    помилок
підтверджують підписом особи,  яка заповнила звіт,  із зазначенням
дати внесення змін.

 Директор департаменту
 статистики послуг                                    І.В.Калачова

НАКАЗ Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ

                            Н А К А З

                        13.08.2009  N 2881

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 вересня 2009 р.
                                      за N 854/16870
 

             Про затвердження Державного соціального
            стандарту оздоровлення та відпочинку дітей
 

     Відповідно до  статті  9  Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок  дітей"  ( 
375-17  )  та  на  виконання  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України від 17.07.2009 N 843-р (
843-2009-р )
"Питання    затвердження    Державного    соціального    стандарту
оздоровлення  та відпочинку дітей",  з метою створення нормативної
бази  щодо  забезпечення  реалізації  прав  дітей  на  повноцінний
відпочинок та оздоровлення Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Державний  соціальний стандарт оздоровлення та
відпочинку дітей, що додається.

     2. Відділу     нормативного     забезпечення     оздоровлення
(Мельничук Л.М.)  департаменту  сімейної  і  гендерної політики та
організації оздоровлення:

     2.1. Довести цей  наказ  до  відома  структурних  підрозділів
Міністерства   України   у   справах   сім'ї,  молоді  та  спорту,
Міністерства  у  справах  молоді,  сім'ї  та  гендерної   політики
Автономної  Республіки  Крим,  структурних  підрозділів  у справах
сім'ї та молоді обласних,  Київської та  Севастопольської  міських
державних адміністрацій.

     2.2. Подати  цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

     3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної  Республіки  Крим,  структурним  підрозділам  у справах
сім'ї та молоді обласних,  Київської та  Севастопольської  міських
державних  адміністрацій  довести  цей  наказ до відома керівників
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

     4. Керівникам закладів забезпечити  роботу  дитячих  закладів
оздоровлення  та  відпочинку  відповідно  до  Державного стандарту
оздоровлення та відпочинку дітей.

     5. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Міністра                                   Р.Г.Драпушко

 ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник
 Міністра праці та соціальної
 політики України                                    П. В. Розенко

 Заступник Міністра
 охорони здоров'я України                       В. В. Лазоришинець

 В. о. президента Спілки
 підприємців малих,
 середніх і приватизованих
 підприємств України                                   В. Биковець

 Генеральний директор
 Федерації роботодавців України                        В. Надрага

 В. о. президента Всеукраїнської
 асоціації роботодавців                                В. Биковець

 Президент Спілки орендарів
 і підприємців України                         Віктор Хмільовський

 Заступник Голови Федерації
 профспілок України                                    Ю. М. Кулік
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                                      13.08.2009  N 2881

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 вересня 2009 р.
                                      за N 854/16870
 

                  ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ
                 оздоровлення та відпочинку дітей
 

                      I. Загальні положення

     1.1. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку
дітей (далі - Стандарт) - комплекс соціальних норм  і  нормативів,
на  базі  яких  визначаються  рівні  основних державних соціальних
гарантій щодо забезпечення послугами з оздоровлення та  відпочинку
дітей.

     Соціальні норми  і  нормативи   у   сфері   оздоровлення   та
відпочинку    дітей    -   сукупність   показників   обов'язкового
забезпечення  потреб   дітей   в   організації   оздоровлення   та
відпочинку, послуг з оздоровлення та відпочинку.

     Послуги з  оздоровлення  -   комплекс   спеціальних   заходів
соціального,   виховного,   медичного,  гігієнічного,  спортивного
характеру,  що  надаються   дитячим   закладом   оздоровлення   та
відпочинку  і  спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і
психічного стану здоров'я дитини.

     Послуги з  відпочинку  -  заходи,  спрямовані  на організацію
дозвілля  дітей  з  дотриманням  періоду  активного  та  пасивного
відпочинку,  організацію  раціонального харчування та забезпечення
відповідними до вимог законодавства умовами проживання.

     1.2. Стандарт встановлює  вимоги  до  показників  необхідного
забезпечення потреб    дітей   в   організації   оздоровлення   та
відпочинку, послуг з оздоровлення та відпочинку.

     1.3. Стандарт застосовується з метою реалізації прав дітей на
забезпечення потреб    дітей   в   організації   оздоровлення   та
відпочинку, отримання послуг з оздоровлення та відпочинку.

     1.4. Дитячі заклади оздоровлення та  відпочинку  усіх  типів,
форм власності та підпорядкування повинні дотримуватися Стандарту.

     1.5. Об'єктами  Стандарту  є  умови  розміщення,  перебування
дітей у дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  та
надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

     1.6. Цей Стандарт містить:

     соціальні норми  і  нормативи   у   сфері   оздоровлення   та
відпочинку дітей;

     перелік, зміст та обсяги послуг з оздоровлення та  відпочинку
дітей;

     вимоги до надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

                 II. Соціальні норми і нормативи
             у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

     2.1. Власники  (засновники)  закладів,  що  надають послуги з
оздоровлення та відпочинку,  обов'язково  дотримуються  соціальних
норм і нормативів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

     2.2. Соціальні  норми  і  нормативи  у  сфері оздоровлення та
відпочинку дітей включають:

     нормативи матеріально-технічного     забезпечення     дитячих
закладів  оздоровлення  та  відпочинку  для   надання   послуг   з
оздоровлення та відпочинку, що відповідають вимогам законодавства,
у тому  числі  санітарного  (відповідно  до  Державних  санітарних
правил   розміщення,   улаштування   та   експлуатації  оздоровчих
закладів,  затверджених  наказом  Міністерства  охорони   здоров'я
України  від  19.06.96  N  172  ( 
z0378-96  ),  зареєстрованих  у
Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 378/1403);

     нормативи розміщення  дітей для оздоровлення та відпочинку на
території,  у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення
та  відпочинку  (відповідно  до Державних санітарних правил і норм
"Улаштування,  утримання і організація режиму  діяльності  дитячих
оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99,  затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.99 N 23)
( v0023588-99 );

     норми забезпечення дітей повноцінним  харчуванням  у  дитячих
закладах  оздоровлення  та  відпочинку відповідно до фізіологічних
потреб  і   енерговитрат   та   порядок   організації   харчування
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
N 1591  ( 
1591-2004-п  )  "Про  затвердження  норм  харчування  у
навчальних  та  оздоровчих  закладах"  (із  змінами),  та  Порядку
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих  закладах,
затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров'я України та
Міністерства освіти і  науки  України  від  01.06.2005  N  242/329
(
z0661-05  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
15.06.2005 за N 661/10941);

     штатні нормативи  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
(відповідно  до  Типових  штатних  нормативів   дитячих   закладів
оздоровлення      та      відпочинку,     затверджених     наказом
Мінсім'ямолодьспорту  від  16.04.2009  N  1254   (  
z0396-09   ),
зареєстрованих в   Міністерстві   юстиції  України  30.04.2009  за
N 396/16412);

     вимоги пожежної   безпеки   (відповідно  до  Правил  пожежної
безпеки в Україні,  затверджених наказом МНС від 19.10.2004 N  126
(
z1410-04   ),  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції  України
04.11.2004 за N 1410/10009, Типових норм належності вогнегасників,
затверджених  наказом  МНС  від  02.04.2004  N  151  (
z0554-04 ),
зареєстрованих в  Міністерстві  юстиції  України   29.04.2004   за
N 554/9153, НАПБ Б.03.001 - 2004).

               III. Перелік, зміст та обсяги послуг
                з оздоровлення та відпочинку дітей

     3.1. Базовий перелік  послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку
дітей:

     розміщення та проживання;

     організація харчування;

     організація виховної діяльності та дозвілля;

     послуги з організації фізкультурно-спортивної діяльності;

     медичне обслуговування;

     психологічні послуги   (для   закладів   з   кількістю  дітей
понад 240 осіб);

     організація навчального  процесу  (для  Центрів та закладів з
цілорічним функціонуванням);

     інформаційні послуги.

     3.2. Перелік  видів  послуг з організації виховної діяльності
та дозвілля:

     організація діяльності   гуртків   і  клубів  за  інтересами,
дитячих студій,  творчих майстерень тощо - не менше одного заняття
на тиждень;

     проведення олімпіад,  конкурсів знань,  виставок технічної та
художньої  творчості,  зустрічей  з  діячами  науки тощо - під час
проведення профільних змін;

     організація розвивальних та інтелектуальних ігор - відповідно
до плану роботи закладу;

     організація краєзнавчої  та  екологічної  роботи  -  під  час
проведення профільних змін;

     проведення дискотек,    танцювальних    вечорів,    концертів
художньої самодіяльності - не рідше одного разу на тиждень;

     організація дитячих   свят   (відкриття  та  закриття  зміни,
пам'ятні дати тощо) - відповідно до плану роботи закладу;

     організація екскурсій - не менше двох разів на зміну;

     батьківські дні - один раз на зміну;

     демонстрація художніх     і    науково-популярних    фільмів,
відеофільмів,  мультфільмів,  які відповідають віку  дітей  та  не
суперечать нормам     суспільної     моралі     (крім     закладів
відпочинку), - не рідше одного разу на тиждень;

     організація перегляду   спектаклів   театрів  юного  глядача,
театрів для дітей  та  інших  творчих  колективів  (крім  закладів
відпочинку) - за можливості;

     організація виступів    музичних    і    музично-танцювальних
колективів (крім закладів відпочинку) - за можливості.

     3.3. Перелік       видів       послуг      з      організації
фізкультурно-спортивної діяльності:

     проведення занять   з   ранкової   гігієнічної  гімнастики  -
щоденно;

     проведення змагань,  занять  з  фізичної  культури та спорту,
організація спортивних свят - відповідно до плану роботи закладу;

     проведення занять   із   плавання  у  відкритих  та  закритих
водоймах - за можливості;

     проведення піших  туристичних  походів - не рідше одного разу
на зміну.

     3.4. Перелік видів медичного обслуговування:

     формування груп здоров'я згідно з медичними довідками дітей -
на початку зміни;

     спостереження медичними    працівниками    дитячих   закладів
оздоровлення  та   відпочинку   за   станом   здоров'я   дітей   -
систематично;

     надання відповідними    фахівцями    невідкладної    медичної
допомоги - у випадку хвороби дитини;

     проведення консультацій або бесід з питань здорового  способу
життя,  в тому числі щодо профілактики інфекційних і неінфекційних
хвороб,  харчових  і  нехарчових  отруєнь,  запобігання   випадкам
травматизму,  попередження  шкідливих звичок - відповідно до плану
роботи;

     забезпечення консультативного  прийому  лікарями  закріплених
територіальних  лікувально-профілактичних  закладів   та   надання
медичної допомоги в умовах стаціонару за місцезнаходженням дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку - у разі хвороби дитини;

     проведення медичних  процедур у дитячих закладах оздоровлення
санаторного типу - відповідно до статуту (положення) закладу;

     огляд дітей  на  наявність корости і педикульозу - на початку
зміни та за потребою;

     проведення антропометрії   -   на   початку   та   наприкінці
оздоровчої зміни;

     профілактична робота  щодо  запобігання  спалахам інфекційних
захворювань  та  харчових  отруєнь;  санація  ротової   порожнини;
лікувальна  фізкультура;  масаж;  фізіотерапевтичні процедури - на
початку зміни та за потребою;

     оцінка ефективності   оздоровлення  -  наприкінці  оздоровчої
зміни.

     3.5. Перелік видів психологічних послуг:

     проведення профілактичної роботи з дітьми з метою запобігання
або усунення негативних психологічних чинників,  що  впливають  на
міжособистісні   стосунки   та   формування  тимчасового  дитячого
колективу - за потребою;

     психологічна корекція   поведінки   дітей  шляхом  проведення
індивідуальної або групової роботи - за потребою;

     психологічні тренінги,   спрямовані  на  вироблення  умінь  і
навичок соціальної адаптації до існуючих  умов,  -  відповідно  до
плану роботи дитячого закладу;

     психологічне консультування   дітей   з    особистісних    та
міжособистісних питань - за потребою;

     надання психологічної підтримки дітям,  які зазнали стресових
ситуацій унаслідок техногенних аварій,  катастроф, стихійного лиха
тощо, - за потребою.

     3.6. Організація навчального процесу забезпечується згідно  з
державними стандартами освіти.

     3.7. Зміст та обсяги інформаційних послуг:

     інформування батьків або інших законних  представників  дітей
про  їх права та обов'язки,  правила перебування дитини у закладі,
ознайомлення зі змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або
програм  відпочинку,  в  яких братиме участь дитина,  - на початку
зміни та за потребою;

     інформування дітей   про   режим   роботи   закладу,  правила
внутрішнього розпорядку,  техніки безпеки, розміщення на території
дитячого    закладу    оздоровлення    та    відпочинку   об'єктів
інфраструктури закладу - на початку зміни та за потребою;

     надання дітям   інформації   стосовно   побуту,   харчування,
медичної допомоги,  змісту освітніх, оздоровчих програм та програм
відпочинку - систематично.

                   IV. Вимоги до надання послуг
                з оздоровлення та відпочинку дітей

     При наданні послуг повинні забезпечуватися:

     повна безпека  для  життя і здоров'я дітей,  дотримання вимог
санітарного   законодавства,   правил    протипожежної    безпеки,
дотримання  заходів  з  профілактики  травматизму  і  попередження
нещасних випадків;

     захист від  будь-яких  форм  експлуатації,  насильства з боку
педагогічних та інших працівників дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку, пропаганди релігійних конфесій;

     безперешкодне користування   дітьми    матеріально-технічною,
культурно-спортивною,  оздоровчою,  навчально-виробничою, науковою
базою дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;

     добровільний вибір дитиною видів діяльності та дозвілля.

 Заступник директора
 департаменту сімейної
 і гендерної політики
 та організації оздоровлення                       Н.О.Чеботарьова

НАКАЗ Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів

                                     

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 172 від 19.06.96                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      24 липня 1996 р.
                                      за N 378/1403
 

     Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
         улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
 

     Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" (
4004-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити    Державні   санітарні   правила   розміщення,
улаштування та  експлуатації  оздоровчих  закладів,  що  додаються
(розроблені вперше).

     2. Всім міністерствам та  відомствам,  керівникам  державних,
кооперативних, колективних  та приватних підприємств,  організацій
та установ  незалежно  від  відомчого  підпорядкування   та   форм
власності, а   також   посадовим  особам  та  громадянам  України,
інвесторам, громадянам інших держав прийняти указані  правила   до
керівництва та виконання.

     3. Заступникам  головного   державного   санітарного   лікаря
України, головним    державним   санітарним   лікарям   Автономної
Республіки Крим,  областей,  міст Києва  і  Севастополя,  водного,
залізничного, повітряного транспорту,  водних басейнів, залізниць,
Міністерства оборони  України,   Міністерства   внутрішніх   справ
України, Державного  комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної  гвардії  України,  Служби  безпеки  України
прийняти указані Правила до керівництва та виконання.

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Головний державний санітарний
 лікар України,
 перший заступник Міністра                         В.Ф.Марієвський

                                             Затверджено
                                     наказом Міністерства охорони
                                     здоров'я     України     від
                                     19 червня 1996 року N 172

                    Державні санітарні правила
             розміщення, улаштування та експлуатації
                       оздоровчих закладів

                      1. Загальні положення

     1.1. Державні  санітарні  правила розміщення,  улаштування та
експлуатації  оздоровчих  закладів   обов'язкові   для   виконання
проектними,  будівельними  та іншими організаціями,  що займаються
проектуванням,  будівництвом,  реконструкцією   та   експлуатацією
оздоровчих  закладів,  а  також органами,  установами та закладами
санітарно-епідеміологічної  служби,  що  здійснюють  контроль   за
дотриманням цих Правил.

     1.2. Правила поширюються на всі діючі  оздоровчі  заклади,  а
також на ті, що проектуються, будуються та реконструюються, як для
дорослих, так і змішані для дорослих та дітей (будинки відпочинку,
пансіонати та комплекси цих закладів,  туристичні бази, туристичні
притулки,  бази відпочинку та ін.) незалежно від форм власності та
відомчої належності.

     При будівництві,  реконструкції,  обладнанні та  експлуатації
закладів  відпочинку  або  окремих підрозділів,  які входять до їх
складу,  необхідно керуватися також  вимогами  чинних  будівельних
норм   і  правил  та  інших  нормативно-технічних  документів,  що
регулюють  проектування,  будівництво  та  благоустрій   територій
оздоровчих закладів.

     1.3. Особи,  винні  у  порушенні  санітарних  правил,  несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

     Державний санітарно-епідеміологічний  нагляд  за  дотриманням
цих  Правил  покладається  на  органи,  установи і заклади системи
державної санітарно-епідеміологічної служби України.

           2. Вимоги до розміщення оздоровчих закладів

     2.1. Розміщення  нових  і  розширення   існуючих   оздоровчих
закладів слід проводити відповідно до затверджених у встановленому
порядку генеральних планів та проектів  детального  планування  та
забудови оздоровчих комплексів та зон відпочинку.

     2.2. Планування   та   забудова   зон   відпочинку    повинні
забезпечувати створення комфортних умов для відпочиваючих, а також
здорові та безпечні умови для праці,  побуту, відпочинку місцевого
населення.

     Границі зон   відпочинку,    функціональне    зонування    та
планувальна  організація  їх  територій повинні відповідати чинним
містобудівним і гігієнічним нормам та  вимогам  до  планування  та
забудови зон відпочинку (ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і
забудова  міських  і  сільських  поселень",   розділ   5;   СанПіН
"Планування та забудова населених місць", розділ 6).

     2.3. У  проектах  планування  і   забудови   зон   відпочинку
передбачаються   заходи   щодо  охорони  навколишнього  природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів.

     На території  зон відпочинку забороняється будівництво нових,
розширення та реконструкція існуючих виробничих та інших об'єктів,
що  не  пов'язані з безпосереднім обслуговуванням відпочиваючих та
населення,  яке постійно проживає в  даній  місцевості.  Наявні  в
межах зон відпочинку промислові підприємства та інші об'єкти,  які
є джерелами шкідливого впливу на навколишнє природне середовище  і
перешкоджають  розвитку зон відпочинку,  підлягають виносу за межі
зон відпочинку або зміні їх виробничого профілю.

     2.4. Вибір  території  для зон відпочинку слід здійснювати на
основі  розробки  техніко-економічного  обгрунтування  (ТЕО)   або
техніко-економічних    розрахунків   (ТЕР),   комплексної   оцінки
природних  ресурсів   з   урахуванням   санітарно-гігієнічних   та
епідеміологічних вимог до чистоти грунту,  рівня стояння грунтових
вод,  відводу стоку  атмосферних  опадів,  наявності  доброякісних
джерел водопостачання.

     При виборі та відведенні земельних ділянок, окрім цих правил,
необхідно керуватись вимогами чинних нормативних документів.

     2.5. В  рекреаційних  зонах  повинні  створюватись  комплекси
курортно-рекреаційних закладів, які формуються близькими за профі-
лем    установами,     об'єднаними     на     основі     спільного
архітектурно-просторового   рішення   та  централізації медичного,
культурно-побутового, господарського, інженерного та енергетичного
обслуговування.

     2.6. Вибір  земельної  ділянки  для   розташування   закладів
відпочинку,  проекти прив'язки типових проектів, індивідуальних та
повторного  застосування,  а  також   проекти   реконструкції   та
переобладнання  (перепланування)  будівель  і  приміщень  вказаних
закладів   підлягають   обов'язковому   погодженню   з   органами,
установами та закладами санепідслужби.

     2.7. Для   комплексів   та   окремих   оздоровчих   закладів,
розташованих  на  берегах  морів,  річок,  озер  та  інших водойм,
придатних для купання,  обладнуються пляжі відповідно до вимог ДБН
360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень"  (розділ  5)   і   ГОСТу   17.1.5.02-80   "Гигиенические
требования к зонам рекреации водных объектов".

     2.8. При  виборі  майданчиків  для   будівництва   оздоровчих
закладів  слід виходити із можливості випереджаючого розвитку всіх
інженерних систем,  в  першу  чергу  водопостачання,  каналізації,
теплопостачання,  а  також  забезпечення високого рівня санітарної
очистки (механізоване прибирання території, організоване видалення
сміття, відходів і т.ін.).

     При забудові  рекреаційних  територій  оздоровчими  закладами
необхідно   розглядати   рішення   щодо  кооперування  коштів  для
будівництва загальнокурортних інженерних мереж та споруд,  а також
інших  споруд,  необхідних для нормального функціонування закладів
відпочинку.

     2.9. Методи  очистки,  умови  та  місця  скидання стічних вод
встановлюються відповідно до рішень  генпланів  зон  відпочинку  з
урахуванням вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод
від  забруднення  ( 
v4630400-88  )  (СанПін  N  4630-88), охорони
прибережних  вод  морів  від забруднення в місцях водокористування
населення  (СанПін  N  4631-88),  планування та забудови населених
місць.

     2.10. Розміри   земельних   ділянок,   що   відводяться   під
будівництво  закладів  відпочинку  та   туризму,   слід   приймати
відповідно  до  вимог  ДБН  360-92* "Містобудування.  Планування і
забудова міських і сільських поселень" (розділ 6).

     2.11. На  підставі розгляду поданої проектної документації та
санітарного огляду земельної ділянки органи,  установи та  заклади
державного санітарного нагляду дають протягом 15 днів висновок про
можливість будівництва.

     Строк дії   погодження   санепідслужби   повинен  відповідати
тривалості проектування та будівництва закладів відпочинку, але не
більше чотирьох років.

     У разі виникнення суперечностей між  закладами  санепідслужби
та  підприємствами або організаціями,  які зацікавлені у виділенні
земельної   ділянки,   питання   розглядається   вищими   органами
санепідслужби, які повинні у двотижневий строк прийняти відповідне
рішення.

         3. Вимоги до планувальної організації території
            та конструктивних рішень будівель та споруд

     3.1. Архітектурно-планувальна    організація   території   та
конструктивні  рішення  будівель,  споруд  та  окремих   приміщень
закладів   відпочинку   повинні   забезпечувати   комфортні  умови
відпочиваючим,  безпечні  умови  праці  обслуговуючого  персоналу,
оптимальні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні режими та умови
на даній території.

     3.2. Ділянки  закладів  відпочинку  повинні  мати  такі зони:
спальних   приміщень,   господарських   та   службових   приміщень
(приймально-адміністративні,  складські, клуб, їдальня, медпункт з
ізолятором),  відпочинку,  ігор та розваг (майданчик для  ігор  та
фізкультурних вправ, майданчик для тихого відпочинку з альтанками,
літня естрада).

     На територію  закладу  відпочинку повинно бути передбачено не
менше двох в'їздів,  у т.ч.  ізольований в'їзд у господарську зону
та під'їзд до медпункту.

     3.3. На  території  закладів   відпочинку   не   допускається
розташування   будь-яких   сторонніх   закладів,  житла,  а  також
розташування будівель та споруд,  що не пов'язані функціонально  з
обслуговуванням відпочиваючих.

     У деяких випадках у господарській  зоні  допускається  розмі-
щення гуртожитку для обслуговуючого персоналу цього закладу.

     3.4. Санітарні розриви між будівлями повинні бути:

     - по  фасаду між основними будівлями закладів відпочинку - не
менше двох висот найвищої  будівлі,  між  такими  ж  будівлями  на
сусідніх ділянках - не менше трикратної висоти найвищої будівлі;